Νέα

Ποιμαντορικὴ ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

Τὴν Τρίτην, 17/30 Ἰανουαρίου 2024, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀφίχθη εἰς Μελβούρνην. Ἐκεῖ τὰς τρεῖς ἑπομένας Κυριακὰς ἐλειτούργησεν εἰς τὴν Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸ Kew Μελβούρνης διὰ τοὺς Ἀγγλοφώνους πιστούς, καθὼς καὶ τὸ Σάββατον 28-01/10-02-2024, ὁπόταν καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ π. Σπυρίδωνος Milan Takla, 31 ἐτῶν, ἐγγάμου, ὅστις προορίζεται διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀγγλοφώνων Αὐστραλῶν Ὀρθοδόξων. Ἐκ Μελβούρνης μετέβη εἰς Βρισβάνην ὅπου συνελειτούργησεν (24-01/06-02-2024) μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρισβάνης κ. Χριστοφόρου, τῆς Συνόδου ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, ὅπου εἶχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ συζητήσει Ἱεραποστολικὰ ζητήματα, καθὼς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ΡΟΕΔ ἀνέθεσεν εἰς αὐτὸν τὴν Ἱεραποστολὴν τῶν Φιλιππινῶν.

 

australia1

 

australia2


πανελθὼν εἰς Μελβούρνην, ὁ Σεβασμιώτατος Δημητριάδος τὴν Τετάρτην (25-01/7-02-2024), ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος συνελειτούργησε μετὰ τῶν τριῶν Ἱερέων τῆς Μελβούρνης, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου, Ἱερομονάχου π. Θεοφίλου Δελλαπόρτα καὶ Ἱερομονάχου π. Ἰωάννου Ψάρρη εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν εἰς Bentleigh. Αὐθημερὸν δέ, μετέβη εἰς τὸ Σύδνεϋ, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου συνελειτούργησεν μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀναστασίου Βενέτη κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (27-01/09-02-2024).

australia3

australia4

 

 
Τὴν Δευτέραν (30-01/12-02-2024), ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος συνελειτούργησεν ἐκ νέου μετὰ τῶν τριῶν Ἱερέων τῆς Μελβούρνης, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Beaumaris Μελβούρνης, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὸ 40νθήμερον Μνημόσυνον τῶν Μοναχοῦ Μιχαὴλ καὶ Ἠλιοὺ Κατσουρίδη.


Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (Πέμπτην 02/15-02-2024) ἐγένετο καὶ πάλιν συλλείτουργον τοῦ Σεβ/του μετὰ τῶν τριῶν Ἱερέων τῆς Μελβούρνης εἰς τὸν Μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Παύλου εἰς Hawthorn.

australia5

 


Τὸ Σάββατον, 02/15-02-2024, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, ὁ Σεβ/τος συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἱερομ. π. Θεοφίλου, ἐτέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὴν Ρωσόφωνον Ἐνορίαν Ἁγίας Σκέπης εἰς Γιάραβιλ Μελβούρνης.

australia6

 

australia7

 

australia8


Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου (Δευτέραν 06/19-02-2024), ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κατὰ τὴν ὀνομαστική του ἑορτὴν ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Μελβούρνης (τοὺς τρεῖς Ἱερεῖς καὶ τὸν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον) εἰς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀποχαιρετήσας τοὺς πιστοὺς καὶ εὐχαριστήσας αὐτοὺς διὰ τὰς προσευχάς των, αἱ ὁποῖαι συνετέλεσαν ὥστε νὰ δηνυθῇ νὰ ὑπερβῇ τὰς πολλάς δυσκολίας καὶ νὰ ἐπισκεφθῇ ἐκ νέου τὴν Αὐστραλίαν ἔπειτα ἀπὸ τέσσερα ἔτη ἀπουσίας.

australia9

 

australia10

 

australia11
Τ
ὴν Τρίτην (07/20-02-2024) ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἀνεχώρησε διὰ τὴν Ἑλλάδα ὅπου καὶ ἀφίχθη σὺν Θεῷ αἰσίως.