Νέα

Ἑορτασμὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρᾳ

Τὴν Τρίτη, 15/28-11-2023, ἑορτάσθηκε ἀξιοχρέως ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης (Ρούτη), ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν ὑπῆρξε θῦμα τῆς βίας κατὰ τῶν ἡρωϊκῶν ἀκολούθων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Μάνδρα Ἀττικῆς τὸ ἔτος 1927. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ καύχημα τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας καὶ ἕνα ὑπέροχο παράδειγμα θυσίας ὑπὲρ τῶν Πατρίων Παραδόσεων στὶς πονηρὲς ἡμέρες μας, στὶς ὁποῖες οἱ ἀξίες πίστεως καὶ ἤθους εὐτελίζονται.
ἑόρτια Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ τὸν τοπικὸ ἱερὸ Κλῆρο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς, ὅπου εἶχε λάβει χώρα καὶ ἡ τελετὴ Διακηρύξεως Ἁγιότητος τῆς Νεομάρτυρος πρὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας (Για περισσότερα βλ. ΕΔΩ).
AGIA AIKATERINI MANDRA 23 1 of 18
 
AGIA AIKATERINI MANDRA 23 13 of 18