Νέα

Σύναξη Κληρικῶν στὴν Θεσσαλονίκη

Τὴν Πέμπτη, 27-10/9-11-2023, τὴν 12η μεσημβρινή, πραγματοποιήθηκε Σύναξη Κληρικῶν στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη. Παρέστησαν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ/τος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἐπίσης, Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, ὅπως καί τινες συνοδοὶ τῶν παρόντων Ἀρχιερέων.
sinaxithesaloniki1
 
Εἰσαγωγὴ στὴν Σύναξη ἔκανε ὁ Σεβ/τος Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος κάλεσε στὸ βῆμα τὸν Εἰσηγητὴ Σεβ/το Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα γιὰ νὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα τῆς Συνάξεως: «Τὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως - Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Πνευματικοῦ πατρὸς καὶ ἡ βίωση τῆς Μετανοίας ἀπὸ τοὺς Κληρικούς» (βλ. ΕΔΩ).
sinaxithesaloniki2
 
Μετὰ τὴν Εἰσήγηση ὑπεβλήθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς παρόντες καὶ δόθηκαν ἀπαντήσεις, ὁ δὲ Σεβ/τος Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἔκανε σημαντικὲς διευκρινίσεις ἱστορικοῦ κυρίως χαρακτῆρος γιὰ κάποια ἐπὶ μέρους ζητήματα τοῦ κυρίως θέματος.
sinaxithesaloniki3
 
Τέλος, ὁ Σεβ/τος Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα τῆς Συνάξεως.
 
Μετὰ τὴν δίωρη ἐπωφελῆ Σύναξη, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης στὴν ἰσόγεια ἐνοριακὴ αἴθουσα ἐν πνεύματι εὐφροσύνης ἀπὸ τὴν ἀδελφικὴ ἐπικοινωνία Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν στὴν συμπρωτεύουσα.