Νέα

Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ λαμπρότητα καὶ τάξη στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ σὲ τοῦτο βοήθησαν οἱ ἰδιαίτερα καλὲς καιρικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικράτησαν.

Φυλή1


Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 1/14-10-2023, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α., συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὡς καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σωζοπόλεως κ. Σεραφεὶμ ἐκ Βουλγαρίας, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσώπευε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τραδίτσης κ. Φώτιο. Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοί, καθὼς καὶ πλῆθος Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης Πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Πολύχρου. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Σεβ. Ἔτνα κ. Αὐξέντιος ἀνέγνωσε τὴν πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθεῖσα ὁμιλία του ἀγγλιστί, τὴν ὁποίαν μετέφραζε ὁ Σεβ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Φυλή2

 

Φυλή3


Τὸ πρωῒ τοῦ Κυριακῆς, 2/15-10-2023, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σωζοπόλεως κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη πλῆθος πιστῶν ἀπὸ διάφορα μέρη, ὡς καὶ μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Ἑόρτια ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ προεξάρχων Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ/τος κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅπως καὶ στοὺς ἐκπροσώπους τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ὁ δὲ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξέφρασε εὐχὲς στὸν ἑορτάζοντα Ἱεράρχη ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Φυλή4

 

Φυλή5

 

Φυλή6

Φυλή7

384272326 743408224491485 887073874711599949 n
Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ ἡ Ἀρτοκλασία, πρὸ τῆς εἰσόδου στὸν Ναὸ καὶ τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου.

Φυλή9

Φυλή91

Φυλή92

Φυλή93

Φυλή94
ν συνεχείᾳ, παρετέθη κέρασμα στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου εὐχὲς ἐξέφρασαν οἱ Σεβ/τοι Δημητριάδος κ. Φώτιος, Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, ὁ Θεοφ. Σωζοπόλεως κ. Σεραφεὶμ ἐκ Βουλγαρίας, καθὼς καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρ. Παπποῦς, ὅπως καὶ ὁ ἐπανεκλεγεὶς Ἀντιδήμαρχος Βόλου κ. Κων. Λούλης. Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ τοὺς βοηθοὺς καὶ συντελεστὲς τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως.

Φυλή95