Νέα

Ἐπίσκεψη στὴν Πιστόϊα τῆς Ἰταλίας

Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταροῦ, 18-9/1-10-2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, μαζὶ μὲ τὸν ἐφημέριο Αἰδ. Πρωτ. π. Δανιὴλ Μαρλέττα, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Πιστόϊα τῆς Ἰταλίας. Εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσει τοὺς πιστούς, ποὺ συνεχῶς αὐξάνονται καὶ ἑλκύουν νέα μέλη ποὺ ποθοῦν τὴν Ὀρθοδοξία τῆς Παραδόσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων. Κατὰ τὴν ἰδία στιγμὴ γινόταν στὴν Ρώμη ἐπίσημη συμπροσευχὴ τοῦ Πάπα, τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ πολλῶν ἄλλων Οἰκουμενιστῶν τῆς νόθου ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν παράδοση τῆς πλάνης τῶν ἀφωτίστων ἀνθρώπων καὶ ὄχι τῆς Ἁγιοπατερικῆς.

 pistoiaitalias