Νέα

Ἑορτασμὸς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

ΤΗΝ Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 27-2/12-3-2023, σύμφωνα μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑορτάσθηκε στὴν συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰῶνα.

aggregorioupalamathes1

Συγκεκριμένα, στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος καὶ τριῶν Ἱερέων. Παρέστη μεγάλο πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ὁμιλία ἐνδιαφέρουσα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρο.

aggregorioupalamathes2

aggregorioupalamathes3

aggregorioupalamathes4

aggregorioupalamathes5

Τὴν μεσημβρία ἀρκετοὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοί μας εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν τὸ χαριτόβρυτο ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τὸ ὁποῖο ἐκτίθετο σὲ προσκύνηση στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς πόλεως ἐπ’ ὀνόματί του.

Τὸ ἀπόγευμα, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὴν ὁποίαν χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, τῇ προτροπῇ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου. Παρέστησαν ἀρκετοὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ πιστοί.

aggregorioupalamathes6

aggregorioupalamathes7

 Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ἐψάλη τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, καὶ ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε ἑόρτια Ὁμιλία ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης μὲ τίτλο: «Τὸ Φῶς τῆς Ζωῆς – Μαρτυρία Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ». Ἡ Ὁμιλία δημοσιεύεται κατ’ αὐτάς (βλ. ΕΔΩ).

aggregorioupalamathes8

aggregorioupalamathes9ι

Κατόπιν, ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος εὐχαρίστησε καὶ ἐπιλόγησε καταλλήλως. Ἀκολούθησε κέρασμα γιὰ τοὺς Κληρικοὺς καὶ πιστοὺς στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σὲ κλῖμα ἀδελφικῆς πνευματικῆς χαρᾶς καὶ εὐλογίας.

aggregorioupalamathes10