Νέα

Πρόοδος στὴν ἱεραποστολὴ στὸ Κονγκό.

Στὴν πρώτη φωτογραφία φαίνεται τὸ κτήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, Κανάγκα, ποὺ τώρα, ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὸ κτίσιμο, ἀρχίζει νὰ τελειοποιεῖται μὲ κανονικὴ στέγη καὶ σοβάτισμα. Ἤδη ἐκεῖ ζεῖ ὁ πρῶτος Μοναχὸς μαζὶ μὲ ἕναν Δόκιμο Μοναχό.

 Kongo1

Στὴν δεύτερη φωτογραφία φαίνονται τὰ θεμέλια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου στὴν Νγκάνζα, ποὺ πρὶν ἀπὸ 15 μέρες κατατέθηκαν στὸ οἰκόπεδο ποὺ ἀγοράσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας τὸ 2021. Οἱ ἐνορῖτες ἀνέλαβαν ὅλη τὴν ἐργασία τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ ἀναμένουν τὴν συμβολὴ τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.

Kongo2

ποιος δύναται καὶ θέλει νὰ συμβάλει στὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο παρακαλεῖται νὰ καταθέσει τὴν προσφορά του στὸν λογαριασμὸ τοῦ Γενικοῦ Ταμείου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἰς Ἐθνικὴν Τράπεζαν (IBAN): GR0301100400000004029602812, ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (BIC): ETHNGRAA μὲ ἔνδειξη ῾῾Κονγκό᾽᾽.