Νέα

  Κοίμησις καὶ Ἐξόδιος Ἀκολουθία π. Κυρίλλου Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου

Τὸ Σάββατο, 18/31-12-2022, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ ἀγαθὸς Λευΐτης Ἱερομόναχος π. Κύριλλος (Μιχάλης), ἐπὶ πολλὰ ἔτη Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς. Εἶχε φθάσει στὴν ἡλικία τῶν 91 ἐτῶν καὶ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἐδυσκολεύετο πλέον νὰ ἐπιτελέσει λειτουργικὰ καθήκοντα λόγῳ γήρατος. Ἀπὸ νεότητος ἀφιερώθηκε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ὑπὸ τὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπό μας Ἀθηνῶν κυρὸ Χρυσόστομο (Κιούση), ὑπηρετήσας μὲ θυσιαστικὴ διάθεση ὅπου τὸν καλοῦσε ἡ εὐλογημένη ὑπακοή. Διετέλεσε ἐπίσης Ἐφημέριος καὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Κριεκούκι (Ἐρυθρές).

pkyrilos1

 

Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου, τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, Κυριακή 19-12/1-1-2023, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία. Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπικήδεια Ὁμιλία, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπικήδειο ἀνέγνωσε καὶ ἡ Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσα Μαριὰμ Μοναχή. Ὁ Μακαριστὸς π. Κύριλλος ἐτάφη στὸ Κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν σκηναῖς Δικαίων, μετὰ τοῦ σεπτοῦ Γέροντός του Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου! (Περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

pkyrilos2