Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας

πὸ τὴν 14/27ην Ὀκτωβρίου ἕως τῆς 4/17ης Νοεμβρίου 2022, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠκεανίας, Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, μετέβη εἰς τὴν Αὐστραλίαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

methonisaustralia1
Τὴν Παρασκευήν, 15/28ην Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν Ἐθνικὴν Ἑορτὴν τῆς Ἑλλάδος, ἐλειτούργησε εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης, τὴν Κυριακὴν εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καὶ τελικῶς τὴν Δευτέραν, 18/31ην, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ, εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Παύλου τῆς ἰδίας πόλεως μετὰ τῶν Ἐφημερίων τῶν τριῶν Ἐνοριῶν τῆς Μελβούρνης, Αἰδεσιμ. π. Στυλιανοῦ, π. Θεοφίλου καὶ π. Ἰωάννου.

methonisaustralia2
πὸ τὴν Μελβούρνη, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τὴν Νέαν Ζηλανδίαν πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ Μικροῦ Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐλειτούργησε εἰς τὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ἀνέλυσε διάφορα ἀνακύψαντα προβλήματα μὲ τὸν Ἐφημέριο, Αἰδεσιμ. π. Παῦλο, καὶ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθῆ μὲ πολλοὺς παλαιοὺς φίλους.


πὸ τὴν Νέα Ζηλανδία ἐταξίδευσε εἰς τὸ Μπρίσμπεϊν τῆς Αὐστραλίας, ὅπου φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Χριστοφόρο, μὲ τὸν ὁποῖον ἐτέλεσε τὴν Κυριακὴν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν περικαλλῆ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ κέντρο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ πάλιν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήση πολλοὺς φίλους ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ἐπαρχία, τὴν διαποίμανσι τῆς ὁποίας ἀσκοῦσε ἐπὶ πολλὰ ἔτη.

methonisaustralia3


Τελευταία στάσις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦταν τὸ Σίδνεϋ, ὅπου ἐλειτούργησε τὴν Κυριακήν, 31 Ὀκτωβρίου / 13 Νοεμβρίου, εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ μὲ τὸν Ἐφημέριο, Αἰδεσιμ. π. Ἀναστάσιο Βενέτη, καὶ τὴν ἑπομένην, κατὰ τὴν Πανήγυριν τοῦ ἰδίου Ναοῦ, μὲ τὸν ἐρχόμενον ἀπὸ Μπρίσμπεϊν Ἐπίσκοπον κ. Χριστοφόρον. Ἐκεῖ πάλιν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήση πολλοὺς γνωστοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς οἱ ὁποῖοι, λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν ταξιδιῶν, τὸν περίμεναν ἐπὶ τρία ἔτη...

 

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!