Νέα

Ποιµαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

Μέσα στὴν ἀναστάσιμη χάρι τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε , ὡς Τοποτηρητής, τὴν καθιερωμένη ποιμαντική του ἐπίσκεψι στὴν Σουηδία.


Τὸ κεντρικὸ γεγονὸς τῆς Ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦταν ἡ ἐτήσια Πανήγυρι τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς, ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης († Μνήµη: 21η Μαΐου), ἡ ὁποία τελέσθηκε κατὰ µετάθεσιν τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 16η Μαΐου, δαψιλεύουσα πλουσίαν τὴν θείαν Χάριν καὶ τὴν ἐν Χριστῷ χαρὰν στοὺς συµµετασχόντας.

souidia1

souidia2

souidia3
Τὸ καθιερωµένο πρόγραµµα τῶν Ἐπισκέψεων αὐτῶν περιελάµβανε ἐπίσης :

● Θ. Λειτουργίες στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας (Βίλμπεργα-Γκρίλμπυ, 14 Ε΄), στὸν Ἱερὸ Ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας (Νορτσέπινγκ (15Β´) καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, στὴν πανεπιστημιακὴ πόλι τῆς Οὐψάλης (18 Ε´).

souidia4

souidia5

● ἐπισκέψεις στὸ ἱστορικὸ Κοιµητήριο τῆς Στοκχόλµης (17 Ε’) καὶ στὸ Κοιμητήριο τῆς Βιλμπέργας (14 Ε΄), ὅπου ἐτελέσθησαν Τρισάγια ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν προκεκοιµηµένων Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν µας (17 Ε´)·

souidia6

souidia7

 

● ἱερατικὴ Συνάξι (13 Ε´)

● οἰκοδοµητικὴ Ἐνοριακὴ Σύναξι (16 Ε´)·

● ἐξοµολογήσεις καὶ συναντήσεις κατ᾿ ἰδίαν µὲ τοὺς πιστοὺς πρὸς συµβουλὴν καὶ ἐνίσχυσιν αὐτῶν.

 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς ἀυτῆς Ἐπισκέψεως, ὁ Σεβασμ. Τοποτηρητὴς διεπίστωσε μετὰ χαρᾶς τὴν πρόοδο τῆς ταπεινῆς ἱεραποστολικῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία.