Νέα

Ἑορτὴ Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους

Τὴν Παρασκευή, 25-12-2021/7-1-2022, πανηγύρισε σύμφωνα μὲ τὴν Μοναστηριακὴ τάξη ἡ περίλαμπρη Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἄργος.

argos1

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Ἀρχιμ. π. Στέφανος Τσίκουρας καὶ συμμετεῖχαν πολλοὶ εὐλαβεῖς πιστοί, οἱ ὁποῖοι κοινώνησαν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.

argos2

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ἡ Γερόντισσα Θεοδούλη μὲ διακονήτριες τῆς Μονῆς παρέθεσαν πλούσια τράπεζα στοὺς προσελθόντας, μὲ παράλληλη ἀνάγνωση λόγου στὴν θεία Γέννηση τοῦ Σωτῆρος, κατόπιν δὲ ἐψάλησαν Κάλαντα καὶ Χριστουγεννιάτικα ἄσματα.