Νέα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2022

κδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον γιὰ τὸ ἔτος 2022 σὲ σχῆμα τσέπης, 96 σελίδων.

eort 2022Περιλαμβάνει ὡς συνήθως τὰ ἀπαραίτητα ἡμερολογιακὰ στοιχεῖα (Μηνολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο), καθὼς καὶ Κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ Μητρόπολη καὶ Ἐπισκοπὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

πίσης, περιέχει εἰδικὸ κείμενο μὲ τίτλο: «1922-2022 – 100 χρόνια μνήμης ἢ λήθης;» τῆς Δήμητρας Μονιοῦ, Δρ Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, ὡς Ἀφιέρωμα στὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν τραγικὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή.

Τὸ Ἑορτολόγιο 2022 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου καὶ ἡ κεντρικὴ διάθεσή του.