Νέα

Ὀνομαστήρια Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Τὴν Τρίτη, 24-11/7-12-2021, τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ρώμης, ὁ φέρων τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστολικοῦ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

 

agklimentos1

λαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι Κληρικοί. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στὸ ἱερὸ Βῆμα οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν ἐκφώνησε Ὁμιλία σχετικὰ μὲ πνευματικὰ μηνύματα πρὸς ἐμᾶς ἀπὸ τὸν Βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τῶν προσελθόντων πιστῶν.

agklimentos2

 

κολούθησε κέρασμα στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Ἡγούμενος αὐτῆς ἐξέφρασαν εὐχὲς πρὸς τὸν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπο.