Νέα

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους τῆς Χίου ἀποτελεῖ ἐτησίως, στὶς 14/27 Ὀκτωβρίου, τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου, κτήτορος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. 


xios1
Ὅσιος Παχώμιος, ἦταν φορέας τοῦ πνεύματος τῶν Κολλυβάδων καὶ συνεπῶς, πολέμιος τοῦ νοσηροῦ πνεύματος τῶν καινοτομιῶν τῆς Δύσεως, ποὺ πάντοτε ἐπιχειροῦσαν νὰ διεισδύσουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή. Στὶς διδαχές του τάσσεται ἐναντίων τῶν οἰκουμενιστικῶν πρακτικῶν καὶ κυρίως κατὰ τῶν ἀτερμόνων διαλόγων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς «Λουθηροκαλβίνους», ὅπως ὀνομάζει τοὺς διαφόρους Προτεστάντες. 

xios3
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ μαθητὴς τοῦ Ὁσίου Παχωμίου Μωϋσῆς Τρυπητήνιας ἐκ Μεγίστης Καστελορίζου, ὑπῆρξε Γέροντας τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας κυροῦ Καλλίστου, Γέροντος τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου, ὅπως καὶ τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τυχαῖο οὔτε τὸ ὅτι τὰ Μοναστήρια τὰ ὁποῖα ὁ Ὅσιος Παχώμιος ἵδρυσε, παρέμειναν στὶς πατρῶες παραδόσεις καὶ ἀποτελοῦσαν συνεχῶς μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 λατρευτικοὺς χώρους τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀναμφιβόλως οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Παχωμίου συνετέλεσαν σὲ αὐτό.

xios4

φέτος στοὺς πανηγυρικοὺς ἑορτασμοὺς συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ Τοποτηρητὴς Χίου κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς χοροστάτησαν στὸν Ἑσπερινὸ καὶ συλλειτούργησαν στὴν λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου.

xios6

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ

Εἰδικῶς ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς εἶχε μία ἰδιαίτερη σημασία, διότι ἦταν ἡ πρώτη πανήγυρις μετὰ τὴν πανηγυρικὴ ἀθώωση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Πατέρων, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου ἀπὸ τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Χίου ἕνα μῆνα ἐνωρίτερα. Μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος π. Ἀμβροσίου τὸν Μάϊο τοῦ 2015, ὁ νεοημερολογίτης μητροπολίτης του Νησιοῦ θεώρησε ὅτι τὸ Μοναστῆρι τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶχε μείνει ἀπροστάτευτο καὶ ὅρισε ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν διοίκησή του, θέλοντας νὰ δηλώσει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν δικαιοδοσία του ἐπ᾽ αὐτοῦ, παρὰ τὸ ὅτι τὸ Μοναστῆρι οὐδἐποτε ἀποδέχθηκε τὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ τὸν Οἰκουμενισμό. Τρεῖς λαϊκοί, μέλη αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς, ὑπέβαλαν μήνυση κατὰ τοῦ Γέροντος Ἀθανασίου «γιὰ ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς καὶ διατάραξη λειτουργίας ὑπηρεσίας Δημοσίου Δικαίου». 

xios7
ὑπόθεση ἀρχικῶς εἶχε τεθεῖ στὸ ἀρχεῖο, ἀλλὰ ἀργότερα ἐπανῆλθε ὡς πρὸς τὸ δεύτερο σκέλος αὐτῆς καὶ ὁρίσθηκε δικάσιμος τὴν 7/20 Σεπτεμβρίου 2021. Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς μηνυτὲς ὑπαναχώρησε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἐπέμειναν, τελικῶς μόνον ὁ ἕνας παρέστη στὴ δίκη. Τὸ ἀποτέλεσμα, ἔπειτα ἀπὸ τὶς καταθέσεις τῶν μαρτύρων καὶ τὰ παρατεθέντα στοιχεῖα, ἦταν ἡ ἀθώωση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πατέρων, πρὸς μεγάλη χαρὰ τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν τῆς Χίου (ὄχι μόνο παλαιοημερολογιτῶν) ποὺ συνηγμένοι ἔξωθεν τοῦ δικαστικοῦ μεγάρου ἀνέμεναν μὲ ἀγωνία τὴν ἀπόφαση.

xios9

Γιὰ τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐκτενέστερα προσεχῶς. Ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀντίκτυπό της στὴν τοπικὴ κοινωνία τῆς Χίου ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἀνατρέξει στὰ δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου στοὺς παρακάτω ὑπερσυνδέσμους, γιὰ νὰ δεῖ τὶς ἀναφορὲς τῶν δημοσιοογράφων καὶ τὶς σχετικὲς φωτογραφίες καὶ βίντεο:

ΠΟΛΙΤΗΣ:

Πρώτη δικαστική δικαίωση για τους Ιερείς του παλαιού ημερολογίου της Σκήτης των Αγίων Πατέρων - Το Δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες δύο πολιτών σε βάρος του Ηγούμενου Αθανάσιου


ΑΣΤΡΑΠΑΡΗΣ:
«Αθώος και άξιος» για τον ηγούμενο Αθανάσιο της μονής των Αγίων Πατέρων

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Αθώος ο ηγούμενος Αθανάσιος
και
Η αθώωση…

ΠΑΤΡΙΔΑ:
Μητροπολίτης ΓΟΧ κ. Χρυσόστομος: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη για τον Ηγούμενο Αθανάσιο» (βίντεο)

ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ:
Χίος: Σήμερα η δίκη για την υπόθεση της Μονής Αγίων Πατέρων – Αθώος ο Πατέρας Αθανάσιος