Νέα

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Γεροντίσσης Χριστοφόρας στὸ Ἄργος

Τὸ Σάββατο, 3/16-10-2021, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς Γεροντίσσης Χριστοφόρας Μοναχῆς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δεσπόζει τῆς πόλεως τοῦ Ἄργους, πλησίον τοῦ παλαιοῦ κάστρου.

MnimArg1

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ παρισταμένου καὶ συμπροσευχομένου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Πανοσιολ. Ἀρχ/τες π. Χριστόδουλος καὶ π. Γρηγόριος καὶ ὁ ἐφημερεύων στὴν Μονὴ Πρωτ. π. Στυλιανὸς Τομαής. Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας ὑπὸ τὸν κ. Στυλιανὸ Μακρῆ. Προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

MnimArg3

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐψάλη τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο, στὸ ὁποῖο προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ δίσκος τῶν Κολλύβων μεταφέρθηκε στὸ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς, ἐντὸς Κατακόμβης, ὅπου ἐπ’ αὐτοῦ καὶ πρὸ τοῦ Τάφου τῆς μακαριστῆς Γεροντίσσης ἀνεγνώσθησαν οἱ συγχωρητικὲς εὐχὲς ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα. Κατόπιν, Κλῆρος καὶ λαὸς ἐπέστρεψαν στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυση καὶ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐξεφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Γεροντίσσης καὶ γενικὰ τῆς ἐντυπωσιακῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς στὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα.

MnimArg4

κολούθησε κέρασμα καὶ παράθεση τραπέζης στοὺς προσελθόντες. Ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος εὐλόγησε τὴν Μοναχὴ Γερόντισσα Θεοδούλη, ἡ ὁποία μὲ τοὺς φίλους καὶ συμπαραστάτες τῆς Μονῆς συνεχίζει πλέον τὴν φροντίδα γιὰ τὴν λειτουργία αὐτῆς.

MnimArg6