Νέα

Ἑορτὴ Ναοῦ στὶς Βρυξέλλες

Τὴν Κυριακή, 6/19-9-2021, ἑορτὴ ἀναμνήσεως τοῦ ἐν Χώναις τῆς Φρυγίας Θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν ἑορτάζοντα Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου στὶς Βρυξέλλες τοῦ Βελγίου.

Brussels