Νέα

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο π.Τιμοθέου Βλάχου

Τό Σάββατο, 5/18-09-2021, μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου, συμπληρώθηκαν σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου  Βλάχου.

mnim p timotheou

Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος ἐτελέσθη ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου μέ τήν συμμετοχή τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου, τῶν Παν/των Ἱερομονάχων π. Καλλινίκου καί π. Εἰρηναίου (τοῦ καί προσωρινοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ), τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Ζήση, καθώς καί τριῶν Διακόνων. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη τό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Τιμοθέου. Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ἀνέγνωσε σύντομο γραπτό Μήνυμα τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Καλλίνικος ἀνέγνωσε ἐκ μέρους τῆς ἀδελφῆς τοῦ μακαριστοῦ π. Τιμοθέου, Μαγδαληνῆς Βλάχου, ἐκτενές κείμενο γιά τό ἱστορικό τῆς οἰκογένειας Βλάχου καθώς καί γιά τήν προσωπικότητα καί τίς ἀρετές τοῦ μακαριστοῦ π. Τιμοθέου.

 δέ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος παρέστη μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ π. Τιμοθέου, ὅπως και τά συλλυπητήρια αὐτοῦ τόσο πρός τήν οἰκογένεια τοῦ μακαριστοῦ Κληρικοῦ, ὅσο καί πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Τέλος, ἡ φιλόξενη Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ παρέθεσε τράπεζα πρός τούς Κληρικούς καί τούς Ἱεροψάλτες, καί διένειμε ἐδέσματα πρός ὅλους τούς πιστούς.