Νέα

Σχολεῖο Μεγάλου Βασιλείου στὴν Κανάγκα τοῦ Κονγκὸ

Οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχολικοῦ κτηρίου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὴν Κανάγκα, τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κονγκὸ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, ἔχουν περατωθεῖ καὶ ἄρχισε ἡ λειτουργία του γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς μαθητὲς κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, μὲ τὸν ὑποτυπώδη ἔστω ἀναγκαῖο ἐξοπλισμό. Ἀπὸ τὸν Ὑπεύθυνο τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο ἐκφράζονται εὐχαριστίες θερμὲς σὲ ὅσους συνέβαλαν μὲ τὸν ὀβολό τους στὴν ἐπίτευξη τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.

 SxoleioKanaga