Νέα

Ἔναρξη λειτουργίας νέου Ναοῦ στὸ Κογκὸ-Μπραζαβὶλ

Τὴν ἑόρτια περίοδο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τρ.ἔ., τελέσθηκε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν νέο Ἱερὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Μπραζαβὶλ-Κογκό. Προΐστατο ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰδ. π. Ἐμμανουὴλ καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερεῖς π. Γεώργιος, π. Κοσμᾶς καὶ π. Ραφαήλ.

Brazaville

σοι δύνανται νὰ συμβάλλουν στὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ναοῦ, ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχουν ἀκόμη ἀρκετὲς ἐλλείψεις, δύνανται νὰ στείλουν τὴν προσφορά τους στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Ἀθήναις, μὲ τὴν ἔνδειξη «γιὰ τὸ Μραζαβίλ».