Νέα

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ π. Τιμοθέου Βλάχου

Τὴν Παρασκευή, 31-7/13-8-2021, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Τιμοθέου Βλάχου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Χαλκίδα, ὅπου ὁ μεταστὰς ἐφημέρευσε ἐπὶ 40ετία.

kideia1

Τῆς Ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη συμπροσευχόμενο πλῆθος πιστῶν, ἐκ τῶν ἐνοριτῶν καὶ πνευματικῶν τέκνων τοῦ μακαριστοῦ πατρός, ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Χαλκίδα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

kideia2

Τὶς Συγχωτητικὲς Εὐχὲς ἐπὶ τοῦ σκηνώματος τοῦ κεκοιμημένου ἀνέγνωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος. Ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Ἐκ μέρους τῶν ἐνοριτῶν ἐπικήδειο ἀνέγνωσε ὁ ἀνεψιὸς τοῦ μεταστάντος Ἀναστάσιος Βλάχος, ἐπίσης ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Συλλόγου Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀνεγνώσθησαν σχετικὰ μηνύματα γιὰ τὸν μεταστάντα, περιέχοντα καὶ τὶς εὐχαριστίες στοὺς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

kideia3

Μετὰ τὸν τελευταῖον ἀσπασμόν, τὸ σκήνωμα τοῦ ἀειμνήστου π. Τιμοθέου μετεφέρθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βαρνάβα Ἀττικῆς ὅπου καὶ ἐτάφη.

kideia4

π. Τιμόθεος, κατὰ κόσμον Γεώργιος Βλάχος, γεννήθηκε τὸ ἔτος 1949 στὸν Αὐλῶνα Ἀττικῆς. Ἀνετράφη ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ σπούδασε σὲ τεχνικὴ σχολὴ μηχανικῶν. Ἐργάσθηκε ἐπὶ τῆς εἰδικότητός του. Τὸ ἔτος 1980 χειροτονήθηκε στὴν Ἱερωσύνη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη τότε Μαγνησίας Μάξιμο καὶ ἀνέλαβε συνεφημέριος στὴν Εὐαγγελίστρια Χαλκίδος μαζὶ μὲ τὸν π. Ἰωάννη Φράγκο.

kideia5

Διακόνησε θυσιαστικὰ τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο, συνέβαλε στὴν ἀνακαίνιση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ στὴν Χαλκίδα, ἐργάσθηκε ἀκούραστα γιὰ τὴν ποιμαντικὴ βοήθεια καὶ στήριξη τῶν πιστῶν, ἀναλώθηκε στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς καθοδηγήσεως καὶ ἐξομολογήσεως, ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ τὴν νεότητα καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν κατὰ σάρκα ἀδελφή του Μαγδαληνὴ ὅπως καὶ ἄλλων ἀφοσιωμένων ψυχῶν συνέβαλε στὴν ἵδρυση πολλῶν τμημάτων Κατηχητικῶν τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας, καὶ πάντοτε ἀναλωνόταν γιὰ ὅλους μὲ ἐγκαρδιότητα, χαμόγελο, πραότητα καὶ καλωσύνη. ποτέλεσε κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ὑπόδειγμα καλοῦ καὶ σεβασμίου Κληρικοῦ καὶ κατέλιπε φήμη ἀγαθή.

kideia6

Τὰ τελευταῖα ἔτη ταλαιπωρήθηκε ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια, τὴν ὁποίαν ὑπέμεινε ἀγογγύστως. Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ παρελθόντος ἔτους ἡ κατάστασίς του πλέον χειροτέρευσε, εἰσήχθη σὲ νοσοκομεῖο καὶ προετοιμασμένος πνευματικὰ ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἐκ τῶν κόπων του σχετικὰ νέος καὶ νὰ λάβει τὸν στέφανον τῆς μακαρίας ζωῆς. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ νὰ δίδει παρηγορία στοὺς οἰκείους καὶ ἀγαπητούς του καὶ γενικὰ στὰ πνευματικά του τέκνα!

kideia7