Νέα

Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου

Τὴν Τετάρτη, 29-7/11-8-2021, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, ἑόρτασε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας. Γιὰ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς προσῆλθαν Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν, παρὰ τὴν καθημερινὴ καὶ τὴν ὑψηλὴ θερμοκρασία τῆς περιόδου.

Kal1a

Kal1

Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ εἰκοσάδα Ἱερέων καὶ Διακόνων. Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν ἐξαιρετικὰ Ἱεροψάλτες ὑπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Παϊβανᾶ.

Kal3

Kal2

Kal3a

Kal9

Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως καὶ πρὸ τοῦ "Δι' εὐχῶν", ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ διερμηνεύοντας τὰ αἰσθήματα Κλήρου καὶ Λαοῦ μετέφερε ἑόρτιες εὐχὲς στὸν σεπτὸ Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἀπὸ μέρους του εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας καὶ εὐχήθηκε τὰ δέοντα ἐν ὄψει μάλιστα ὅσων σοβαρῶν δοκιμασιῶν διερχόμαστε, ἰδίως ἐκ τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν σὲ πολλὰ μέρη τῆς Πατρίδος μας. Ἀκολούθησε τὸ "Πολυχρόνιον" αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Χορὸ τῶν Ἱεροψαλτῶν.

Kal8

Kal4

Kal4a

Τέλος, ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς παρέθεσε τράπεζα στοὺς προσελθόντας πιστοὺς καὶ ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος δέχθηκε καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὶς θερμὲς εὐχὲς ἁπάντων.

Kal10

Kal7