Νέα

Χειροτονία Πρεσβυτέρου π. Ζήση Τσιότρα

ΤΗΝ Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου, 26-7/8-8-2021, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Ν. Φιλαδέλφεια ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Ζήση Τσιότρα. Τὴν χειροτονία τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

XeirZis15

χειροτονία ἐπρόκειτο νὰ τελεσθεῖ τὴν προτεραία, τὸ Σάββατο, γιὰ νὰ συμμετάσχουν καὶ ἕτεροι Κληρικοί, ἀλλὰ τοῦτο δὲν κατεστάθη δυνατὸν λόγῳ τῶν προβλημάτων στὰ ὁδικὰ δίκτυα ἀπὸ τὶς ἐκτεταμένες πυρκαγιές.

XeirZis10a

Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ ἐν συνεχείᾳ, πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ ἱερὰ Ἀρτοκλασία.

XeirZis3

μιλία ἀμέσως μετὰ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε ὁ μέχρι τότε ἀκόμη Διάκονος π. Ζήσης, ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης, ἀναφερθεὶς συνδυαστικὰ στὴν θεραπεία τῶν Τυφλῶν τοῦ ἀναγνώσματος, μετὰ μνείας στὴν Ἁγία Παρασκευή, στὸ πνευματικὸ νόημα τῶν πυρκαγιῶν καὶ ἐπίσης στὸ νόημα τῆς ἱερατικῆς διακονίας.

XeirZis1

Μετὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος προσεφώνησε τὸν πρὸς χειροτονίαν π. Ζήση, δίδοντας πατρικὲς νουθεσίες, ὁ δὲ π. Ζήσης ἀνέγνωσε λογύδριο κατάλληλο γιὰ τὴν περάσταση, μετὰ εὐχαριστιῶν σὲ ὅλους ὅσοι τὸν βοήθησαν νὰ φθάσει στὴν ἱερὰ αὐτὴ στιγμή, καὶ μάλιστα στὴν σύζυγο καὶ στὰ τέσσερα τέκνα του.

XeirZis4

Κατόπιν ἀκολούθησε ἡ χειροτονία, μετὰ ἱεροπρεπείας καὶ κατανύξεως, καὶ συμμετοχὴ στὸ ἱερὸ χορὸ γύρωθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης τῶν Ἱερομονάχων π. Ἀρσενίου καὶ π. Δαμιανοῦ.

XeirZis13

XeirZis16

ἐκφώνηση τοῦ «ἄξιος» δόνησε τὸν ἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα, τὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὴν χαρὰ καὶ ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἐπάξια προαγωγὴ τοῦ χειροτονουμένου.

XeirZis12

ψαλε ὁ χορὸς τῶν Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριο Κατσίρη. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί.

XeirZis11

Στὸ τέλος, μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ νεοχειροτονηθεὶς π. Ζήσης διένειμε τὸ Ἀντίδωρον καὶ δέχθηκε τὶς εὐχὲς τοῦ ἐκκλησιάσματος. Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ τὸν ἀναδείξει ἄξιο Λειτουργὸ καὶ Ποιμένα στὸν θεῖο Ἀμπελῶνα τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας!

XeirZis91