Νέα

Πανήγυρις Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα

Τὴν Δευτέρα, 20-7/2-8-2021, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιοὺ στὴν Βερδικοῦσσα Ἐλασσόνος. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς καὶ πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Προφήτου, παρὰ τὶς δύσκολες συνθῆκες ἀπὸ τὸν ἐπικρατοῦντα καύσωνα τῶν ἡμερῶν. Ὁ Ἅγιος Προφήτης ἐδρόσισε τοὺς εὐσεβεῖς Πανηγυριστάς του.

Prof.Ilia1

νήμερα, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ προσκληθεὶς πρὸς τοῦτο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, ὅπως καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Ἔλαβαν μέρος ὁ γηραιὸς Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ Αἰδ. π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη, ὁ Ἱερομόναχος π. Πατάπιος Ἀργυρὸς, ὁ Ἱερομόναχος π. Ἀρσένιος Τσιότρας ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Αἰδ. π. Ἀπόστολος Φύκιας, συνοδὸς τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ ὁ Διάκονος π. Ζήσης Τσιότρας. Ἑόρτια Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὸν ἑορταζόμενο Πυρφόρο Ἅγιο Προφήτη Ἠλία ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς Ἀρχιερεύς, ὁ ὁποῖος μὲ ἀφορμὴ περιστατικὰ ἀπὸ τὸν Βίο καὶ τὰ Θαύματα Αὐτοῦ, ἀναφέρθηκε μετὰ δυναμισμοῦ σὲ θέματα καὶ προβλήματα τῆς ἐπικαιρότητος, πρὸς στήριξιν καὶ ἐνδυνάμωσιν τοῦ Θεοφιλοῦς Ποιμνίου.

Prof.Ilia2

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, παρετέθη κέρασμα στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα, ὅπως καὶ τράπεζα ἰδίως γιὰ τοὺς ἐκ μακρὰν προσελθόντας.

Prof.Ilia3

Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη καὶ στὸ νεόδμητο Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πλησίον τῆς Βερδικούσσης, σὲ ὑψόμετρο 1200 μέτρων στὸ δάσος, ὅπου ἐνασκοῦνται δύο Πατέρες, οἱ Μοναχοὶ Θεόδουλος καὶ Νεκτάριος. Παρέστη καὶ ὁ Πνευματικὸς αὐτῶν Ἱερομ. π. Ἀρσένιος ὁ Ἁγιορείτης.

Prof.Ilia4