Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὸ Κογκὸ

ΑΠΟ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (18-6/1-7-2021) καὶ ἐπὶ ἕνα 20ήμερο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τοῦ Κογκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη σὲ μέρος τῆς ἐκτεταμένης καὶ πολυπληθοῦς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τοπικὲς διαλέκτους χρησιμοποιεῖται ἡ γαλλικὴ γλῶσσα. Εἶχε μαζί του ὡς συνοδὸ τὸν ἀδ. Τιμόθεο ἐξ Ἀμερικῆς, ἀπόφοιτο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. Τὸ ἀναγκαῖο αὐτὸ ταξίδι πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὶς δυσκολίες στὶς μετακινήσεις ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας ποὺ πλήττει τὸν κόσμο.


Κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπισκόπου στὴν Κινσάσα τῆς Δημ. τοῦ Κογκό, ἔγινε Σύναξη μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Congo1

ποιμαντικὴ περιοδεία ἄρχισε ἀπὸ τὸ Μπουτζιμάγι τῆς Ἐπαρχίας τοῦ Ἀνατολικοῦ Κασάϊ, ὅπου ὁ ἐπισκέπτης Ἐπίσκοπος καὶ Ποιμενάρχης Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς ἀπὸ πλῆθος Κλήρου καὶ Λαοῦ.

Congo2


Τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (21-6/4-7) λειτούργησε στὴν κεντρικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Πρεσβυτέρου Δονάτου καὶ τοῦ Διακόνου Στεφάνου.

Congo3


Τὴν ἑπομένη, λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου καὶ προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἱερεμίου.

Congo4


Σὲ ἕτερη πόλη τῆς περιοχῆς λειτούργησε μετὰ δύο ἡμέρες ἡμέρες καὶ προέβη σὲ χειροτονία τοῦ νέου Διακόνου Προκοπίου. Ἐκεῖ, νουθέτησε καταλλήλως ὁμάδα γυναικῶν χηρῶν, οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν νὰ συστήσουν γυναικεία Μοναστικὴ Ἀδελφότητα.


ν συνεχείᾳ, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου σὲ ἄλλη πόλη τῆς Ἐπαρχίας ἐκείνης, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε καὶ προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου Στεφάνου εἰς Πρεσβύτερον, ἑνὸς πολλὰ ὑποσχομένου νέου Κληρικοῦ.

Congo5


πὸ ἐκεῖ, καὶ λόγῳ ἀκυρώσεως ἀεροπορικῆς πτήσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ μεταβεῖ ὁδικῶς πρὸς τὴν Κανάγκα, καὶ χρειάσθηκαν 9 ὧρες γιὰ νὰ διανύσει ἀπόσταση 190 χιλιομέτρων! Τὸ αὐτοκίνητο κολλοῦσε στὸν πρωτόγονο ἀμμώδη δρόμο, καὶ ἦταν ἀνάγκη ἐπανειλημμένως νὰ καταβάλλονται προσπάθειες πρὸς ἀποκόλλησίν του!...

Congo6


Στὴν πόλη τῆς Κανάγκας, τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου (28-6/11-7), ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ χειτονόνησε τὸν Διάκονο Χαράλαμπο εἰς Πρεσβύτερον, γιὰ νὰ ἀναλάβει ὡς Ἐφημέριο στὸν Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ σὲ ἕτερη περιοχή.


Τὸ ἀπόγευμα, ἐπισκέφθηκε τὴν Κλινικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὅπου διαπίστωσε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς οἰκοδομῆς καὶ τοῦ φωτισμοῦ μὲ φωτοκύτταρα, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀγορὰ τοῦ ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ.

Congo7


Τὴν ἑπομένη, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, ὅπου χειροτόνησε τὸν Διάκονο Πατάπιο. Κατόπιν, ἀκολούθησαν διαβουλεύσεις γιὰ τὴν ἀναγκαία μεταφορὰ τῆς Ἐνορίας σὲ ἄλλο οἰκόπεδο.

Congo91


Τὴν Τρίτη, τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν ἑορτάζοντα Ναό τους, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου Δημητρίου.

Congo9


πίσης, ἐπιθεώρησε καὶ τὸ κτήριο τοῦ Σχολείου στὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅπου τὸ οἰκοδόμημα εἶναιν σχεδὸν ἕτοιμο, μὲ δύο αἴθουσες διδασκαλίας, προκειμένου νὰ λειτουργήσει ὡς δημοτικὸ σχολεῖο. Σὲ παρακείμενο κτήριο, ποὺ λειτουργεῖ ὡς Γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο, στεγάζονται ἤδη δύο Ἀδελφὲς Μοναχές.

Congo92


Τὴν ἑπομένη ἡμέρα πραγματοποιήθηκε Σύναξη Κληρικῶν, ὅπως καὶ πολλὲς προσωπικὲς συναντήσεις, καὶ ἐν συνεχείᾳ, λόγῳ καὶ πάλιν ἀκυρώσεως ἀεροπορικῆς πτήσεως, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ταξίδευσε ὁδικῶς (ἄλλο ἕνα δύσκολο ἐγχείρημα!) γιὰ τὴν πρωτεύουσα Κινσάσα.

Congo8


κεῖ, τὴν Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (5/18-7), λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο.


πίσης, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, Μετόχιο τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς, ὅπου διαμένει ὁ Ἀδελφὸς αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Μᾶρκος. Ἀκόμη, μετέβη καὶ στὸ προσφάτως ἀγορασθὲν κτήριο τῆς Μονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου διαμένει πρὸς τὸ παρὸν μία Ἀδελφὴ Μοναχή.

Congo93

 


Κατόπιν ρυθμίσεως καὶ ἄλλων θεμάτων καὶ ἐκκρεμοτήτων, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τοῦ συνοδοῦ του ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα, κεκοπιακὼς μὲν ἀπὸ τὸ ἐξουθενωτικὸ αὐτὸ ταξίδι, ἀλλὰ μὲ τὴν ἱκανοποίηση ὅτι, σὺν Θεῷ, προστέθηκαν κάποια ἀκόμη λιθαράκια στὴν μεγάλη θεία Οἰκοδομὴ τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, ὅπου ὁ «θερισμὸς πολὺς» καὶ οἱ ἀνάγκες μεγάλες καὶ ἐπιτακτικές.