Νέα

Ἀνεγειρόμενο Σχολεῖο στὴν Ἱεραποστολὴ τοῦ Κογκὸ

πως πληροφοροῦν ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκησίας μας στὸ Κογκό, μέσῳ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκα, οἱ ἐργασίες στὸ ἀνεγειρόμενο Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου προχωροῦν.

 

kongosxoleio

Οἰ ἐν Ἀφρικῇ ἀδελφοί μας ἀναμένουν τὴν προσευχητικὴ καὶ ὅποια ὑλικὴ βοήθειά μας γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο θὰ προσφέρει σημαντικὰ στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.