Νέα

Ἐκδημία π. Θεοκλήτου Σταύρου

Τὴν Δευτέρα, 23-2/8-3-2021, τοῦ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Πολυκάρπου Σμύρνης, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πλήρης ἡμερῶν ὁ γηραιὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Σταύρου, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρέμενε οἰκουρῶν λόγῳ γήρατος καὶ ἀσθενειῶν.

p.theoklitos ἐκλιπῶν Κληρικὸς γεννήθηκε στὸ Πλωμάρι τῆς Λέσβου τὸ ἔτος 1931 καὶ ἀνεδείχθη Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψηλοῦ, ἔνθα εἶχε διατελέσει ἐξόριστος ἐπὶ 1,5 ἔτος ὁ Πρωθιεράχης ἡμῶν Ἅγιος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος κατὰ τὰ ἔτη 1951-1952. Ὁ π. Θεόκλητος μετέβη ἀργότερα στὴν ἐν λόγῳ Μονή, ἀλλὰ λαμβάνοντας ἔντυπα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα ἐστέλλοντο στὴν Μονή, ἀσχολήθηκε μὲ τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα καὶ ἐξῆλθε θυσιαστικῶς ἀπὸ τὴν Μετάνοιά του προκειμένου νὰ ὑπηρετήσει μετὰ αὐταπαρνήσεως τὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα τῶν Πατρίων Παραδόσεων κατὰ τὸ ἔτος 1965.

κτοτε, ἀπεδύθη μὲ ζῆλο στὰ ἐφημεριακὰ καθήκοντά του, σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς κυρίως τῆς Βοιωτίας καὶ Ἀττικῆς, ἐπὶ μισὸν αἰῶνα, καὶ κατέλιπε μνήμη ἀγαθὴ ἀπὸ ὅπου κι ἄν πέρασε. Μεγαλοπρεπὴς στὴν παρουσία καὶ καλλίφωνος, παρέμενε στὴν ψυχὴ ταπεινὸς καὶ ἄκακος, μὲ διάθεση βοηθείας τοῦ Ποιμνίου μὲ ὅ,τι τρόπο μποροῦσε. Φιλακόλουθος καὶ Ἁγιόφιλος, εἶχε συγκεντρώσει ἀμέτρητο πλῆθος Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, προκειμένου νὰ τιμᾶ κατὰ δύναμιν Ἁγίους μὴ συμπεριλαμβανομένους διὰ ἑορτίου Ἀκολουθίας στὰ καθιερωμένα βιβλία τῆς Ἐκκλησίας.

Γιὰ τὴν μακρόχρονη προσφορά του, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τίμησε τὸν ἀείμνηστο π. Θεόκλητο μὲ τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν ἐπίσημη Συνοδικὴ τελετὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2016, τὸ ὁποῖο τοῦ ἀπενεμήθη διὰ τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, στὴν Αἴθουσα τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς.

Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε τὴν Τρίτη, 24-2, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀπὸ τὸν Αἰδ. π. Ματθαῖο Μαβίδη καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο π. Θεόκλητο Τασούλη, ὁ δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ π. Θεοκλήτου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κωσμοσώτειρας στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς. (Βλ. καὶ ΕΔΩ).