Νέα

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος

Τὴν Παρασκευὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2021, ἑορτὴ τοῦ Μ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἑώρτασε (λιτῶς), τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

sevfotios2

Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος παραμένει εἰς τὴν πόλιν τῆς Λαμίας εὑρισκόμενος εἰς διαδικασίαν ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, μετέβη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λαμίας καὶ, μὴ δυνάμενος εἰσέτι νὰ λειτουργήσει, ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὀρθρον καὶ τὴν Θ. Λειτουργίαν καὶ ἐκήρυξεν τὸν θ. λόγον.

Εἰς τὸ ἱερατικὸν συλλείτουργον συμμετεῖχον ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Φλέγγας καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Πανοσιολ. Ἱερομόναχος π. Σπυρίδων Γιαννόπουλος.