Νέα

Χειροτονία Διακόνου

Τὴν Παρασκευή, 12/25-12-2020, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ὅπου προεξῆρχε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ ἄλλοι Κληρικοί, τελέσθηκε ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ὑποδιακόνου Ἀποστόλου Φύκια.

xeirDiak1

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτιο λόγο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση πνευματικὸ μήνυμα ἀπηύθυνε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός. Ἀμφότεροι ἐξέφρασαν τὶς θερμὲς εὐχές τους στὸν νεοχειροτόνητο.

xeirDiak2

νέος Διάκονος π. Ἀπόστολος, 35 ἐτῶν, διακονεῖ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ μεγάλη ἀγάπη καὶ θεῖο ζῆλο. Εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Ἀγγελική, κοπέλα ἐπίσης ἐκ τοῦ χώρου μας ἀπὸ πολύτεκνη οἰκογένεια μὲ κατὰ σάρκα ἀδελφὴ Μοναχὴ στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, καὶ ἔχουν ἤδη ἕνα μικρὸ χαριτωμένο γυιό, τὸν Χριστοφόρο. Ἐργάζεται ὡς ἠλεκτρολόγος. Οἱ οἰκεῖοι καὶ συγγενεῖς του καθὼς καὶ ὅλοι οἱ πιστοί, ἀναφώνησαν τὸ «ἄξιος» ἀπὸ καρδίας, γνωρίζοντες τὸ ἀκέραιον τῆς ζωῆς καὶ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ νέου Κληρικοῦ. Εἴθε νὰ διακονήσει ἀκατακρίτως καὶ σύντομα νὰ ἀνέλθει στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου.

xeirDiak3