Νέα

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνὴ

komot1Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῶν πολὺ σοβαρῶν ζημιῶν ποὺ ὑπέστη ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν Κομοτηνή, οἱ ὁποῖες προκλήθηκαν ἀπὸ πυρκαγιὰ ποὺ ξέσπασε ἀπὸ ἄγνωστη αἰτία τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιο.

Εἶναι πράγματι θαυμαστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα σὲ τόσο σύντομο διάστημα ὀλίγων μηνῶν ἐπιτελέσθηκε ἐπιτυχὴς ἀνακαίνισις τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι πλέον σὰν καινούργιος καὶ μπορεῖ νὰ τελεῖται ἡ θεία Λατρεία. Ἄς ἐλπίσουμε καὶ ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι σύντομα θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ κανονικὴ ἐπιτέλεση τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου.

Εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων ὅσοι ἐκοπίασαν γιὰ τὴν διεκπεραίωση αὐτοῦ τοῦ ἀπαιτητικοῦ ἔργου, ἐν μέσῳ πολλαπλῶν κρίσεων, καὶ ἐκφράζεται εὐχαριστία σὲ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου ἐπιτεύγματος. Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ ἡ Ἁγία Ἀναστασία νὰ τοὺς ἀνταμείψουν μὲ θεῖα δωρήματα καὶ ὁ μισθὸς ἁπάντων νὰ εἶναι πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς!

komot2

komot3