Νέα

Σχολεῖο ὑπὸ ἀνέγερσιν στὸ Κογκὸ

Στὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κογκὸ τῆς Ἀφρικῆς, Κλῆρος καὶ Λαὸς προσπαθοῦν νὰ καλύψουν ἄμεσες ἀνάγκες τους, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν. Ἡ ἐπαινετὴ φροντίδα τους γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, ποὺ ἐκεῖ εἶναι πάρα πολλά (!), τοὺς ὤθησε στὸ ἔργο ἀνεγέρσεως Σχολείου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τὰ ἔργα στὸ κτήριο προχωροῦν καὶ ὅπως φαίνεται στὴν φωτογραφία ποὺ ἐστάλη καὶ δημοσιεύουμε, ἀπομένει ἡ στέγασή του, ὅπως καὶ ἄλλες ἐργασίες γιὰ τὸν ἀναγκαῖο ἐξοπλισμό του.

πευθύνεται ἔκκληση σὲ ὅσους δύνανται νὰ βοηθήσουν στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἔργου, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἐπικρατοῦν καὶ ἐδῶ καὶ παντοῦ μὲ τὶς πρωτοφανεῖς καταστάσεις ποὺ ζοῦμε, νὰ ἔλθουν σὲ ἐπικοινωνία ἠλεκτρονικῶς μὲ τὸν ὑπεύθυνο τῆς ἐκεῖ Ἱερασποτολῆς μας Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, Τοποτηρητὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὴν σχετικὴ ἐνημέρωσή τoυς (ambrose[at]hsir.org).

SxolKongo