Νέα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2021

κδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον γιὰ τὸ ἔτος 2021 σὲ σχῆμα τσέπης, 96 σελίδων.

eortologio2021Περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα Ἡμερολογιακὰ στοιχεῖα (Μηνολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο), καθὼς καὶ Κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ Μητρόπολη καὶ Ἐπισκοπὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

πίσης, περιέχει σημαντικὸ κείμενο μὲ τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ρόλος της στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821» τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου κ. Ἰωάννου Πολέμη, ὡς Ἀφιέρωμα στὰ 200 ἔτη ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Τὸ Ἑορτολόγιον 2021 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας (βλ. ἑνότητα: «Ἐπικοινωνία») στὴν τιμὴ τοῦ ἑνὸς εὐρώ.