Νέα

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἀμερικὴ

Τὴν Κυριακή, 5/18-10-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο π. Πέτρο Gilstrap στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Owasso τῆς Ὀκλαχόμας τῶν Η.Π.Α.. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἰωάννης Somers, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακὰ τὴν Ἐνορία τὰ τελευταῖα τρία χρόνια.

xeirotoniaameriki1

xeirotoniaameriki2

xeirotoniaameriki3

Τὸ Παρεκκλήσιο ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἱερέως Αἰδ. π. Μᾶρκο, γιὰ νὰ στεγάσει τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ὁ π. Μᾶρκος ἐκοιμήθη τὸ 2017. Ὁ νέος Πρεσβύτερος εἶχε χειροθετηθεῖ Ἀναγνώστης ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλο τὸ 2009, καὶ ἀπὸ τὸν νῦν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο εἶχε χειροθετηθεῖ Ὑποδιάκονος τὸ 2016 καὶ χειροτονηθεῖ Διάκονος τὸ 2018.

xeirotoniaameriki4

νέος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. π. Πέτρος, ὁ ὁποῖος σπούδασε Ἀρχιτέκτων Μηχανικός, εἶναι ἔγγαμος, μὲ τρία μικρὰ παιδιά, καὶ ἐργάζεται παράλληλα ἐπὶ τῆς εἰδικότητός του, εἴθε δὲ νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου! (Περισσότερα ἀγγλιστὶ βλ. ΕΔΩ)