Νέα

Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Νικητηρίων

Τὴν Τετάρτη, 15/28-10-2020, Ἑορτὴ τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας τοῦ γένους ἡμῶν, γιὰ τὴν συμπλήρωση μάλιστα 80 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ἡρωϊκοῦ ΟΧΙ ποὺ ἀντέταξε ἡ Πατρίδα μας στὶς ἐχθρικὲς δυνάμεις τοῦ ἄξονα, τελέσθηκαν σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς στὶς διάφορες Ἐκκλησιαστικές μας Ἐπαρχίες Θεῖες Λειτουργίες, μὲ Δοξολογίες εὐχαριστήριες καὶ Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπὲρ τῶν εὐκλεῶς πεσόντων ἡρωϊκῶν προγόνων μας. Τοῦτο, ὡς ἐλάχιστο χρέος ἡμῶν τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων Νεοελλήνων στὴν θυσία τῶν Προπατόρων μας, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ κατέλιπαν σὲ ὅλους μας ἀνεξίτηλο παράδειγμα θυσίας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Σὲ ἐποχή, ποὺ ἔχουμε ἄμεση ἀνάγκη ἀναβαπτισμοῦ στὶς ἀξίες αὐτές, ὡς καθοδηγητικὲς ἀρχὲς ζωῆς καὶ πορείας.

panagiaeleutherotria

Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὴν Σαλαμῖνα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος μὲ Κληρικοὺς τέλεσε τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία, ἐκφώνησε Ὁμιλία κατάλληλη γιὰ τὴν περίσταση καὶ ἐπίσης στὸ τέλος ἐψάλη Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τοὺς πεσόντες. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ μάλιστα παιδιὰ μὲ τὶς γαλανόλευκες σημαῖες, σημεῖο ἐλπίδας γιὰ ὅλους (περισσότερα βλ. ΕΔΩ).

panagiaseleutherotriassalamina1

panagiaseleutherotriassalamina2

 

Στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἐλευθερώτριας στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, τῶν Ἑορτίων Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ ἡ Πανήγυρις ἔκλεισε μὲ Δοξολογία καὶ Ἐπιμνημόσυνη δέηση. Ἔλαβαν μέρος ὁ ὑπεύθυνος τῆς Μονῆς Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος καὶ ἄλλοι Κληρικοί. Ἑόρτιες Θ. Λειτουργίες μὲ Δοξολογίες καὶ Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις τελέσθηκαν κατ’ ἐντολὴν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐξέδωσε καὶ εἰδικὴ Ἐγκύκλιο (βλ. ΕΔΩ) γιὰ τὴν περίσταση, σὲ Ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, ὅπου παρέστη πλῆθος πιστῶν καὶ μάλιστα νέων καὶ νεανίδων μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες (περισσότερα βλ. ΕΔΩ).

panagiaseleutherotriaskoropi1

panagiaseleutherotriaskoropi2

 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος Κληρικοί του. Ἐψάλη ἡ Ἀσµατικὴ Ἀκολουθία πρὸς τιµὴν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας ἐν συνδυασµῷ µὲ τὴν εἰδικὴ Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σκέπης. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ εἰδικὴ Ἀκολουθία Δοξολογίας, κατὰ τὴν ὁποία ἅπαντες συνέψαλαν τὸ γνωστὸν Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερµάχῳ...», ὡς καὶ Τρισάγιον ὑπὲρ τῶν εὐκλεῶς Ἀγωνισαµένων καὶ Ἡρωϊκῶς Πεσόντων στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40. Τὴν Ἀκολουθία πλαισίωναν ἡ Ἑλληνικὴ Σηµαία καὶ Λάβαρα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Σεβ. κ. Κυπριανὸς προέτρεψε ἅπαντας νὰ ψάλουν τὸν Ἐθνικὸν Ὕµνον καὶ διένειµε ἕνα Ἀναµνηστικὸ γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40.

panagiaseleutherotriasmenidi1

panagiaseleutherotriasmenidi2

 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς καὶ στὸ τέλος, ἐπὶ εἰδικῶς εὐπρεπισθείσης τραπέζης μὲ ἐθνικὰ σύμβολα καὶ στρατιωτικὰ κειμήλια τῆς ἐποχῆς τοῦ ’40, πλαισιωμένης ἀπὸ νέους ἐνδεδυμένους μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες κρατῶντας Λάβαρα καὶ Σημαῖες, ἐψάλη εὐχαριστήριος Δοξολογία ὅπως καὶ Ἐπιμνημόσυνη δέηση, ὁ δὲ Θεοφ. Γαρδικίου πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία μὲ πνευματικὰ καὶ πατριωτικὰ μηνύματα.

panagiaseleutherotriasfili1

panagiaseleutherotriasfili2

 

πίσης, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Ν. Φιλαδέλφεια, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπὸ τὸν Έφημέριο Αἰδ. π. Κων/νο Τερζάκη, τελέσθηκε ἐπίσης, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, Δοξολογία καὶ Ἐπιμνημόσυνη δέηση.

panagiaseleutherotriasfiladelfia