Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου

Τὴν Παρασκευή, 26-9/9-10-2020, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου Εὐβοίας καὶ κατόπιν προσκλήσεως, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Ἀρχιμ. π. Στέφανος Τσίκουρας γιὰ τοὺς λίγους πιστοὺς ποὺ προσῆλθαν στὴν ἑορτὴ γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία τοῦ Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης καὶ θείου Εὐαγγελιστοῦ.

 Πλατανιστός