Νέα

Ὁ Συνοδικός ἑορτασμός τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν, 21-09/4-10-2020, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε πανηγυρικῶς τό θαῦμα τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925, τό ὁποῖο ἀπετέλεσε τήν «Θεόθεν Βεβαίωσιν» γιά τό δίκαιον καί ἀληθές τοῦ τιμίου καί ἱεροῦ Ἀγῶνας μας.

theothen vevaiwsis

πίκεντρο τῆς ἑορτῆς ἦταν ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου στήν Γλυφάδα. Ἐτελέσθη τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τῶν Παν/των Ἱερομ. π. Καλλινίκου (τοῦ καί ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ) καί π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου.

g.emfanisistavrou1

g.emfanisistavrou2

g.emfanisistavrou7g.emfanisistavrou4

Στό Κοινωνικό, ἐμπνευσμένο λόγο ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στην ἱστορικότητα καί σημασία τοῦ μεγίστου αὐτοῦ Σημείου ἐξ Οὐρανοῦ, τονίσας ἰδιαίτερα τήν παραδοχή του σέ ἐπίσημο κείμενο ἐπιφανῶν Νεοημερολογιτῶν σέ Ὑπόμνημά τους πρός τὀν Οἰκουμενιστή Κων/λεως Ἀθηναγόρα τό 1967, προκειμένου νά ἐπανέλθει ἡ Ἐκκλησία τους στήν κανονική τάξη πού ἀπεμπόλησε καί ὁδηγήθηκε στήν Οἰκουμενιστική ἀποστασία· ἀλλὰ ὁ Ὁμιλητής θύμισε καί τό χρέος ἡμῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων ὡς πρός τήν πιστή τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἄν θά πρέπει να ἔχουμε ἐλπίδα εἰσόδου στήν θεία Κατάπαυση ἐν τοῖς Οὐρανοῖς.

g.emfanisistavrou8
g.emfanisistavrou9

 Πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας Κατηχητικῆς χρονιᾶς.

gemfanisistavrou10

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες πρός τόν Ἐφημέριο, τίς Κατηχήτριες, τά παιδιά καί τούς νέους τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ Ναοῦ, ἐκφράζοντας παράλληλα καί τίς εὐχές του γιά μία καρποφόρα κατηχητική χρονιά.