Νέα

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Τὴν Κυριακή, 7/20-9-2020, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου (Καβουρίδου), τοῦ ἀπὸ Φλωρίνης, Ὁμολογητοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακὰ πρὶν ἀπὸ 65 χρόνια. Ἰδιαίτερος ἦταν ὁ φετεινὸς ἑορτασμός, διότι ὁ Ἅγιός μας τιμήθηκε σὲ Ναὸ ἀφιερωμένο στὴν ἁγία μνήμη του, κάτωθεν τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ Κερατσίνι.

AgXryNeos1

AgXryNeos1a

κεῖ, τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς καὶ ἀφοῦ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος μετέφερε τὴν Κάρα τοῦ Ἁγίου Πρωθιεράρχου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτὴ μετ’ εὐλαβείας ἀπὸ τὸν παριστἀμενο Κλῆρο καὶ Λαό, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικο ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Θυρανοιξίων πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, παρισταμένων τῶν Σεβ/των Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ· ἐπίσης, πολλῶν Κληρικῶν καὶ ἀρκετῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

AgXryNeos13

AgXryNeos2

AgXryNeos4

ν συνεχείᾳ, καὶ μετὰ τὴν τελετουργικὴ εἴσοδο ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου ἐν συγχοροστασίᾳ μὲ τοὺς ἀναφερθέντας τέσσαρας Ἀρχιερεῖς. Ἔψαλε ἡ Χορωδία τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ κ. Ἀθ. Ἰωαννίδη. Κατάλληλη Ὁμιλία περὶ τοῦ Ἁγίου ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ δὲ οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ διοργανωτὴς τῆς ὅλης εὐλογημένης τελετῆς Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε τὶς δέουσες εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες.

AgXryNeos3

AgXryNeos5

Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ/τος κ. Φώτιος.

AgXryNeos6

AgXryNeos7

AgXryNeos8

AgXryNeos9

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τὸ πρωὶ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ἐτέθη πρὸς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ.

AgXryNeos10
AgXryNeos11