Νέα

Ἐκκλησιαστικὲς ἀποστολὲς στὸ ἐξωτερικὸ

Τὸν μῆμα Αὔγουστο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη σὲ διάφορες συνεχόμενες ἐκκλησιαστικὲς ἀποστολὲς στὸ ἐξωτερικό.

Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως, 6/19-8-2020, μετέβη ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σλατιοάρας Ρουμανίας, ἕδρας τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς, ὅπου συλλειτούργησε μετὰ τοῦ Πρωθιεράρχου Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ τοῦ συνόλου τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς, ἐκτὸς τοῦ γηραιοῦ Ἐπισκόπου κ. Δημοσθένους. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐπισκέφθηκε Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ρουμανίᾳ, ὅπως τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου Μπραντιτσέλ, ὅπου τέλεσε τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου γιὰ τὴν Ἀδελφότητα καὶ εἶχε ἐγκάρδιο συζήτηση μὲ τὴν Ἡγουμένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Βαρβάρα Μοναχή.

 

πὸ ἐκεῖ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης μετέβη στὴν Ἀγγλία, ὅπου τὴν Κυριακή, 10/23-8-2020, τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὴν Ρουμανόφωνη Ἐνορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο, ἐν συλλειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Νικόλαο Καπιτάνου.

LondonRoum

Τὴν ἑπομένη, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς γηραιᾶς (92 ἐτῶν) Ἡγουμένης Βικεντίας Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο. Ἡ μεταστᾶσα Γερόντισσα, Παλαιστινιακῆς καταγωγῆς, ἀποτέλεσε μαζὶ μὲ τὴν κατὰ σάρκα ἀδελφή της Ἰωάννα Μοναχή, μέλος τῆς πρώτης Ἀδελφότητος ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς τὸ 1961 ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀρχιεπίσκοπο τότε Δυτ. Εὐρώπης Ἰωάννη (Μαξίμοβιτς), τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Διακρινόταν για τὶς ἀρετές της, τὴν μοναχική της ἀκρίβεια καὶ τὴν πιστὴ τήρηση τοῦ Τυπικοῦ κατὰ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες.

LondonConvent

πὸ ἐκεῖ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας, γιὰ νὰ συμμετάσχει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν Πανήγυρη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ στὴν κατ’ αὐτὴν τελεσθεῖσα χειροτονία νέου Ἐπισκόπου γιὰ τὴν Ἀδελφὴ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Βουλγαρίᾳ, τοῦ Θεοφ. Σωζοπόλεως κ. Σεραφείμ. Στὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ἐπισκοπικὴ χειροτονία προεξῆρχε ὁ Πρωθιεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Τριαδίτσης κ. Φώτιος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωθιεράρχης τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς Κισνοβίου κ. Γεώργιο, Σιβηρίας κ. Νίκωνα καὶ Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμο, οἱ ἐκ Ρουμανίας Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ, ὁ ἕτερος ἐν Βουλγαρίᾳ Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας καὶ ὁ ἡμέτερος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπίσης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Boulgaria1

Boulgaria2

Boulgaria3

Boulgaria4

 

πὸ τὴν Βουλγαρία, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὸ Παρίσι, πρωτεύουσα τῆς Γαλλίας, ὅπου τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 17/30 Αὐγ., λειτούργησε στὸν Ναό μας τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καὶ εὐλόγησε τὴν προέκτασή του. Μετὰ δὲ τὴν ἐπίσκεψη τῆς πόλεως Ναρμπὸν γιὰ ἐκκλησιαστικὴ ὑπόθεση, πῆγε στὸ Γκρενὸμπλ τῆς ἀνατ. Γαλλίας, ὅπου γιὰ πρακτικοὺς λόγους τὸ Σάββατο, 23-8/5-9-2020, προέστη στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μετὰ τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου Μανταροπούλου.

AgKosmFrance

Τὴν Κυριακή, 24-8/5-9-2020, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε –τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Μητρ. κ. Ἀγαθαγγέλου, στὸν ρωσικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Λυὸν ἐν συλλειτουργίᾳ μὲ τὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Χρῆστο Πετκώφ, τὸν ἡμέτερο Αἰδ. π. Γεώργιο Μανταρόπουλο καὶ τοὺς Διακόνους τοῦ Ναοῦ Γερμανὸ καὶ Εὐγένιο. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας προέβη στὴν χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Ἀλεξάνδρου Ἰουτερχάγεν, 31 ἐτῶν, ἐγγάμου καὶ πατρὸς δύο μικρῶν τέκνων, ὥστε νὰ βοηθεῖ τὸν γηραιὸ π. Γεώργιο στὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἡ ὁποία παρουσιάζει ἀξιόλογη ἄνθιση.

Lyon1

Lyon2

Κατόπιν πάντων τούτων, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε αἰσίως στὴν Ἑλλάδα ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Τρίτης, 26-8/8-9-2020.