Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

Τὴν Κυριακή, 15/28-6-2020, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου (+1985) τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τελέσθηκε ἱεροπρεπὴς Πανήγυρις στὴν Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα, ὅπου ἀναπαύεται καὶ τὸ σεπτὸ Σκήνωμά του.

sf glicherie

 Γιὰ τὴν Πανήγυρη μετέβη ἐξ Ἑλλάδος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, χωρὶς νὰ δυνηθοῦν νὰ μεταβοῦν καὶ ἕτεροι Ἀρχιερεῖς λόγῳ τῆς καταστάσεως ἀπὸ τὴν πανδημία, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ἡ ὁποία ὡς κινητὴ συνέπεσε κατὰ τὸ παρὸν ἔτος μὲ τὴν παροῦσα Πανήγυρη.

Slatioar1


Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σλατιοάρας κ. Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ἐκκλησίας, καὶ συγχοροστατούντων τῶν λοιπῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.

Slatioar2


Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε τὸ πανηγυρικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Προκαθημένου κ. Βλασίου, στὸ ὁποῖο ἔλαβε μέρος καὶ ὁ γηραιὸς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, 93 ἐτῶν, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, καὶ παρὰ τὰ μέτρα ἀσφαλείας χιλιάδες εὐλαβῶν πιστῶν ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς χώρας.

Slatioar3


ψαλε ὁ Μητροπολιτικὸς Χορὸς ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου π. Ἀνδρέου Ὀνοφρέϊ καὶ τιμητικὴ θέση δόθηκε στὸν Πρωτοψάλτη ἀπὸ τὰ Κύμινα Θεσσαλονίκης ἀδ. Νικόλαο Πολῦχρο, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὴν ἐξαίσια ψαλμωδία.

Slatioar4


Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὀλιγοημέρου παραμονῆς του στὴν Ρουμανία, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος παρέστη σὲ συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Χορωδίας «Θεόφιλος» στὸν Ἱερὸ Ναό μας τῶν Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης στὴν πόλη Φελτιτσένι, καὶ ἐπισκέφθηκε Μονὲς καὶ Ἐνορίες τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, ἐλθὼν σὲ ἐπικοινωνία μὲ πολλοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, γνωστοὺς ἀπὸ μακροῦ στὴν Θεοφιλία του. Ἡ ἐπιτυχὴς ἐπίσκεψη συνεορτασμοῦ ἀποτέλεσε μία ἀκόμη εὐλογία τῆς χάριτος τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.