Νέα

Ὀνομαστήρια Μητροπολίτου καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὸν Πειραιᾶ

Τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου, ἑορτὴ σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τῶν Ἁγιαννανιτῶν Ἁγίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ δὴ τοῦ Ὁσίου Γεροντίου ἐν Βουλευτηρίοις,15/28-6-2020, ἑόρτασε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑπαπαντῆς Φλεβαριωτίσσης στὸ Αἰάντειο Σαλαμῖνος, ὅπου χοροστάτησε καὶ ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοί.

piraeus2020e

Τὸ πρωὶ προεξῆρχε στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Πειραιᾶ, ἡ ὁποία μετεδίδετο τηλεοπτικῶς μέσῳ διαδικτύου. Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ἀρκετοὶ ἀκόμη Ἱερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέας ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης, καὶ Διάκονοι. Ἔψαλαν πανηγυρικὰ οἱ Χοροὶ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τὸν Χοράρχη τῆς Μητροπόλεως κ. Ἀθ. Ἰωαννίδη. Παρέστη πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ἀναστάσιμη ἡμέρα καὶ νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους.

piraeus2020c

Μετὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος προέβη στὴν χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Λουκᾶ, προσηλύτου στὴν Ὀρθοδοξία ἐκ Βραζιλίας καταγομένου, ὁ ὁποῖος πρὸ αὐτῆς ἀνέγνωσε συγκινητικὸ λογύδριο καὶ ἀντιφώνησε καταλλήλως ὁ τελετουργὸς Ἱεράρχης. Ὁ νέος Πρεσβύτερος (Ἱερομόναχος) π. Λουκᾶς δέχθηκε τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς ἁπάντων γιὰ εὐλογημένη ἱερατικὴ διακονία.

piraeus2020d

Θεῖο Κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀναφερθεὶς εὐστόχως στὶς Ἑορτὲς τῆς ἡμέρας καὶ ἐκφράσας τὶς δέουσες εὐχὲς στὸν ἅγιο Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὅπως καὶ στὸν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερο.

piraeus2020b

Κατὰ τὴν Ἀπόλυση ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του σὲ ὅλους ὅσοι τίμησαν τὴν ἁγία ἡμέρα καὶ διένειμε τὸ Ἀντίδωρον, ἐνῶ ὁ νεοχειροτονηθεὶς π. Λουκᾶς διένειμε τὰ εἰδικῶς τυπωμένα Ἐνθύμια ἐπὶ τῇ χειροτονίᾳ του, δεχθέντες ἀμφότεροι τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν.

piraeus2020e

[Περισσότερα βλ. ΕΔΩ]