Νέα

Χειροτονίες Διακόνων

Τὸ Σάββατο, 24-5/6-6-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἔκειρε Μοναχοὺς δύο ἐκλεκτοὺς νέους ἐκ τῶν πνευματικῶν του τέκνων, πανεπιστημιακῆς παιδείας καὶ ἐνασχολουμένους ἀπὸ μακροῦ μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Στέφανο Τασούλη, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Θεόκλητος, καὶ τὸν Κων. Κωνσταντινίδη, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ὄνομα Χρυσόστομος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοσμοσώτειρας στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς.

diakon1

Τὴν Τρίτη, 27-5/9-6-2020, στὴν αὐτὴ Ἱερὰ Μονή, ὁ Μοναχὸς Θεόκλητος χειροτονήθηκε Διάκονος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος καὶ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Τετάρτη, καὶ ὁ Μοναχὸς Χρυσόστομος προήχθη στὸν πρῶτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης ὑπὸ τοῦ Σεβ. κ. Χρυσοστόμου. Εἴθε οἱ νέοι Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ διακονήσουν ἐπαξίως τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο! (περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

diakon2