Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἀϊτὴ

ρχὰς Ἰανουαρίου τοῦ 2020 κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος, μὲ τὸν Αἰδ. π. Δημήτριο Βέμπερ καὶ δύο λαϊκοὺς ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. μετέβησαν γιὰ ἱεραποστολικὴ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν νησιωτικὴ χώρα τῆς Ἀϊτῆς, στὴν Καραϊβική, στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική, ὅπου ὁμιλεῖται ἡ γαλλικὴ γλῶσσα.

Haiti2

Κατὰ τὴν παραμονὴ στὴν Ἀϊτή, ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Λατινικὴ καὶ Κεντρικὴ Ἀμερική, τέλεσε Θεῖες Λειτουργίες στοὺς τρεῖς Ναοὺς ὑπαγομένους στὴν Ἐκκλησία μας, τοῦ Ἁγίου Δωροθέου στὴν πρωτεύουσα Πόρτ-ο-Πρένς, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀμβροσίου, ὅπου ἑορτάσθηκαν καὶ τὰ ἅγια Θεοφάνεια, τοῦ Ἁγίου Αὐγουστἰνου στὴν πόλη Σιβαντιέρ, κοντὰ στὸ Ζακμέλ, ὅπου ὑφίσταται ἡ μεγαλύτερη καὶ πολυπληθέστερη Κοινότητα, γιὰ τὴν ὁποίαν χειροτονήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεοφ. κ. Μάξιμο ὁ Ἐφημἐριος Αἰδ. π. Νικόλαος καὶ ὁ Διάκονος π. Λουκᾶς, καὶ τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου Λυῶνος, μία νέα Ἐνορία ποὺ ὑπήχθη στὴν Ἐκκλησία μας μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἀβραμίου, στὸ χωριὸ Μεϊσάντ.

 Haiti1


Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι κάθε Ἐνορία διατηρεῖ καὶ Σχολεῖο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), ὅπου τὸ μάθημα τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως κατέχει σημαίνουσα θέση. Οἱ Ἐνορίες διακρἰνονται γιὰ τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο τους, οἱ Κληρικοὶ ἐργάζονται μὲ αὐταπάρνηση καὶ γενικά, παρὰ τὶς δυσμενεῖς συνθῆκες καὶ τὶς φυσικὲς καταστροφὲς κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἀπὸ σεισμὸ καὶ πλημμῦρες, παρατηρεῖται ἀξιόλογο ἀνορθωτικὸ ἔργο στὸν ὑλικὸ καὶ ἠθικὸ-πνευματικὸ τομέα. Ἡ δὲ ἐνίσχυση τῶν προσευχῶν καὶ ἡ κάθε ὑλικὴ προσφορὰ ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀϊτὴ εἶναι εὐπρόσδεκτη καὶ ἀναγκαία (βλ. καὶ ΕΔΩ).