Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Σερβίαν

Σεβασμ . Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τῇ παρακλήσει τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου τοῦ καὶ Τοποτηρητοῦ Σερβίας, ἐπεσκέφθη τὴν Σερβίαν ἀπὸ τὸ Σάββατον, 12/25-01-2020, ἕως τὴν Τρίτην, 15/28-01-2020, προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας.

Σεβασμιώτατος προεξῆρχε εἰς τὰς Ἀρχιερατικὰς Λειτουργίας, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν, καὶ τὰς λοιπάς Ἑορτίους ἐκδηλώσεις.

 ag.savva servia 2

Τὴν μέν Κυριακήν, 13/26-01-2020, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς Πάντσεβον Βελιγραδίου, ἐπακολουθήσαντος τοῦ σερβικοῦ ἐθίμου τῆς σλάβας.

 ag.savva servia 1

Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς τὸν αὐτὸν Ἱερὸν Ναόν. Τὴν Δευτέραν, 14/27-01-2020 (κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα) προεξῆρχε εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἀγίου Νικολάου, τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ εἰς τὸ Ὄρος Σούβομπορ.

ν συνεχείᾳ, τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη εἰς τὸ Κελλίον τῶν Ἁγίων Σέρβων Νεομαρτύρων του ἰδίου Ὄρους, εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τὴν Μοναχικὴν Κουρὰν τοῦ ἕως τότε Δοκίμου Μοναχοῦ Λαζάρου Ἀλεξάνδροβιτς, ὅστις ἔλαβε τὸ Μοναχικὸν ὄνομα Ἀλέξιος. Τὸν νεόκουρον ἀνέλαβεν ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Σάββας Μίκιτς.