Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὸν Πειραιᾶ

Μὲ ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ ἐπισημότητα ἑορτάσθηκε ὀρθοδόξως ἡ Μεγάλη Ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ κεντρικὸ Λιμάνι τῆς πατρίδος μας, τὸν Πειραιᾶ.

theof1

πό νωρὶς τῆς Κυριακῆς, 6/19-1-2020, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φιλίππου στὰ Καμίνια Πειραιῶς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Στὴν ἐν συνεχείᾳ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ συμμετεῖχαν καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες ὁ ἐπιχώριος Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς.

theof2

 

theof4

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε μεγαλειώδης λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸ κεντρικὸ Λιμάνι Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα.

theof23

theof5

theof7

theof8

 

Τῆς ἱερᾶς Λιτανείας προεξῆρχε ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, καὶ συμμετεῖχαν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆς, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καί Γαλατσίου κ. Διονύσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.

theof13

theof14

 

πίσης, συμμετεῖχαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ τὸ παρὸν ἔδωσε καὶ τὸ Μοναχικὸ τάγμα μὲ πολλὲς Μοναχὲς ἀπὸ τὶς Μονὲς τῆς Ἀττικῆς.

theof11

theof9

ντυπωσιακὴ ἦταν ἡ ἀθρόα προσέλευση τῶν νέων καὶ τῶν νεανίδων τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἐνδύθηκαν μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες γιὰ νὰ συνοδεύσουν τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρὸ καὶ τὴν μεγάλη ἱερὰ Εἰκόνα τῶν ἁγίων Θεοφανείων· ἱερόπαιδες, παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν, μικροὶ καὶ μεγάλοι μὲ Λάβαρα καὶ Σημαῖες, ἔδιναν πανηγυρικὸ τόνο στὸν τελετή· μάλιστα ὑπῆρχε καὶ ἄγημα ἀπὸ τὸν Νεανικό Ὀρθόδοξο Σύνδεσμο (ΝεΟΣ) μὲ τὴν ἰδιαίτερη σημαία του.

theof12

theof27

Τὴν ἱερὰ Λιτανεία πλαισίωσαν οἱ Φιλαρμονικές Μπάντες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, τῶν Δήμων Πειραιῶς καὶ Ἀσπροπύργου, καθὼς καὶ τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

theof3

theof6

Τοὺς ἱεροὺς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη.

theof10

Πρὸ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀνέγνωσε Ἑόρτιο Μήνυμα γιὰ τὰ ἅγια Θεοφάνεια, ἀναφερθεὶς στὸν συνεορτασμὸ οὐρανοῦ καὶ γῆς κατὰ τὴν εὔσημη ταύτη ἡμέρα. Προέβη δὲ μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς εὐχές του σὲ κλήση πρὸς μετάνοιαν, ἀφοῦ ὅπως εἶπε αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ ὑψηλότερο, τὸ σπουδαιότερο, τὸ πλέον ἐπεῖγον καὶ συμφέρον ἔργο γιὰ ὅλους μας.

theof15

theof16

theof17

tehof29

theof18

theof19

theof20

Δεκάδες νέων ἔπεσαν στὴν θάλασσα γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐνῶ πανηγυρικὰ ἠχοῦσαν τὰ σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ, τῶν παρακειμένων πλοίων, καὶ βέβαια οἱ Φιλαρμονικὲς ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Ἑορτή.

theof21

tehof28

Παρόντες ἦταν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

Τὴν τελεταρχία τοῦ ὅλου ἑορτασμοῦ εἶχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Αἰδ/τος Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ὁ Αἰδ/τος Πρωτοπρ. π. Στυλιανὸς Τομαῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Αἰδ/τος Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κοντογιώργης.

theof24

theof25

theof26

Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως, ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ Δημοτικὸ Θέατρο Πειραιῶς, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυση καὶ ἡ Φιλαρμονικὴ μπάντα τοῦ Στρατοῦ παιάνισε τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.