Νέα

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, «ὄρθρου βαθέως» πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄργους. Τὴν Θεία Λειτουργία τῆς πανηγύρεως ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ἐνῷ συμπροσευχόμενος παρίστατο ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς.

Argos0

Σημαντικὴ ὑπῆρξε ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ ἐκτὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβόλου τῆς Μονῆς, ἀνεγνώσθη τὸ Συνοδικὸν μήνυμα τῶν Χριστουγέννων καὶ ὁ Πανοσιολ. λειτουργὸς ἀνέπτυξεν ἐν συντομίᾳ τὰ ἐκεῖ ἀναφερόμενα πλούσια νοήματα.

Argos1

κολούθησε λιτανεία πρὸς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς καὶ στὸν τάφον τοῦ Κτήτορος Ἀειμνήστου Γέροντος Θεοκλήτου, ὅπου ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πομπὴ ἐπέστρεψε στὸν Προσκυνηματικὸν Ναὸν γιὰ τὴν διανομὴν τοῦ ἀντιδώρου.

Argos2

Παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς κατὰ τὴν ὁποία ἐψάλησαν τὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὰς ἀδελφάς καὶ τοὺς πιστούς.