Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Κούβα

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος ταξίδευσε στὴν Κούβα, συνοδευόμενος ἀπὸ ζεῦγος εὐλαβῶν πιστῶν, γιὰ τὴν πραγματοποίηση ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως στὶς Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκεῖ. Τὴν Παρασκευή, 30-11/13-12-2019 προέστη στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στὸν ὁποῖο τιμᾶται ὁ Ναὸς τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Ἀβάνα ὑπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Εὐάγγελο, πρωτεύουσα τῆς νησιωτικῆς χώρας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας προέβη στὴν χειροθεσία Ἀναγνώστου.

 

phoca thumb l 2019Cuba18Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε τὶς βαπτίσεις τριῶν ἐνηλίκων καὶ ἑνὸς παιδιοῦ. Τὴν Κυριακή, 2/12 Δεκ., τέλεσε καὶ πάλι ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία προέβη στὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδ. Γαβριὴλ Πέρεζ. Ὁ νέος Διάκονος παρακολουθεῖ μαθήματα Θεολογίας στὸ πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν γιὰ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική, τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ὁ π. Εὐάγγελος. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἔγιναν συναντήσεις μὲ πιστοὺς ὅπως καὶ ἔρευνα σὲ παλαιὸ κτήριο πρὸς πώλησιν, στὴν προοπτικὴ ἀποκτήσεως καλυτέρου ἐνοριακοῦ κέντρου.

phoca thumb l 2019Cuba27

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ταξίδι ὁδικῶς στὸ Χόλγκουϊν, πόλη στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς νήσου, γιὰ ἐπίσκεψη Κοινότητος προερχομένης ἀπὸ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο. Διαθέτει πολὺ πτωχὸ κτήριο καὶ ὑφίσταται μεγάλες ταλαιπωρίες ἐκ μέρους τῶν Καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν. Ἐκεῖ, τὸ Σάββατο, 8/21 Δεκ., ὀ Θεοφ. Μάξιμος βάπτισε τρεῖς κατηχουμένους καὶ ἔχρισε δύο πιστοὺς προερχομένους ἀπὸ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, καὶ τὴν Κυριακή, 9/22 Δεκ., λειτούργησε καὶ χειροθέτησε τὸν ἀδ. Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ ἐπίσης τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα, σὲ Ὑποδιάκονο, προκειμένου νὰ εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς Κοινότητος σὲ ὑπακοὴ στὸν π. Εὐάγγελο. Ὁ Θεοφ. Πελαγονίας ἀνεφέρθη ἐκτενῶς σὲ θέματα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν πνευματικὴ ζωή, ἐνθαρρύνοντας τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι παρὰ τὴν πτωχεία τους ποφέρουν πρόθυμα καὶ μὲ σταθερότητα τὶς ἀπειλὲς ἤ καὶ τοὺς δελεασμοὺς τῶν Καινοτόμων.

phoca thumb l 2019Cuba43

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, κατὰ τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Ἀβάνα, ἔγινε στάση στὸ μέσον στὴν πόλη Σάντα Κλάρα γιὰ ἐπίσκεψη πιστῶν μας στὴν πόλη αὐτή.

phoca thumb l 2019Cuba09

ν τέλει τὴν Πέμπτη, 13/26 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μάξιμος μὲ τοὺς συνοδούς του ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς στὴν Νέα Ὑόρκη, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση μιᾶς καρποφόρου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως στὴν Κούβα.

phoca thumb l 2019Cuba66

(Βλ. καὶ ΕΔΩ)