Νέα

Συνοδικὸς Ἡμεροδείκτης 2020

κδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον γιὰ τὸ ἔτος 2020, σὲ σχῆμα τσέπης, 96 σελίδων.

eortoloio2020Περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα Ἡμερολογιακὰ στοιχεῖα (Μηνολόγιο, Κυριακοδρόμιο, Νηστειοδρόμιο), καθὼς καὶ Κατάλογο Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ Μητρόπολη καὶ Ἐπισκοπὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

πίσης, περιέχει ἐνιαφέρον κείμενο μὲ τίτλο: «Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, ὁ συνεχιστὴς τῆς πατρώας ἡμῶν Παραδόσεως (1846-1920)» ὡς Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν ἑκατονταετηρίδα ἀπὸ τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεώς του.

 

Τὸ Ἑορτολόγιον 2020 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν τιμὴ τοῦ 1 εὐρώ.