Νέα

Ἐπετειακὸς ἑορτασμὸς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ

Τὴν Παρασκευή, 9/22-11-2019, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ μὲ ἰδιαίτερο τρόπο τὴν χρονιὰ αὐτή, λόγῳ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως πεντηκονταετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας. Ἐπρόκειτο γιὰ Ἐνορία μὲ μαρτυρία ὁμολογιακή, στὴν ὁποίαν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἔδειξε ἀμέτρητες φορὲς τὴν θαυματουργικὴ ἐπενέργεια καὶ βοήθειά του. Ὁ Ναὸς συνεχίζει τὴν καρποφόρο δραστηριότητα καὶ λειτουργία του καὶ εἴθε ὁ Ἅγιος νὰ εὐλογεῖ τὴν πορεία καὶ δράση του. Γιὰ τὴν Ἐπέτειο, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωυσῆς καὶ τὸ Ποίμνιό τοῦ Ναοῦ ζήτησαν νὰ ὑπάρχει συμμετοχὴ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς μας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ταξίδευσαν στὸ Τορόντο οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος. Στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσῆς μὲ συγχοροστασία τῶν δύο Ἀρχιερέων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Κληρικοὶ τοῦ Ναοῦ καὶ μάλιστα οἱ γηραιοὶ παλαίμαχοι π. Παναγιώτης καὶ π. Γεώργιος, Διάκονοι καὶ ὑποδιακονοῦντες, καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, ποὺ ἦλθε νὰ προσκυνήσει καὶ τμῆμα τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ ζεῦγος ἀπὸ Ἐπιμάνικα Ἀρχιερατικῶν ἀμφίων του.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσέως, μὲ συμμετοχὴ τῶν Σεβ/των κ. Χρυσοστόμου καὶ κ. Φωτίου καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Ἑόρτια Ὁμιλία στὰ ἑλληνικὰ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ Ὁμιλία στὰ ἀγγλικὰ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσῆς.

ag.nektariou toronto

Τὴν δὲ Κυριακή, 11/24-11-2019, τελέσθηκε καὶ πάλι ἱερὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Τορόντο κ. Μωυσέως, μὲ συμμετοχὴ τῶν Σεβ/των Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Δημητριάδος κ. Φωτίου, καθὼς καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου. Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ δὲ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐνορίτης τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Τορόντο (περισσότερα βλ. ΕΔΩ).