Νέα

Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε καὶ πάλι μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ προσέλευση ἀναριθμήτων προσκυνητῶν λόγῳ καὶ τῶν πολὺ καλῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

AgKypr1


ργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 1/14.10.2019, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγρίου, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. Βίκτωρος τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Βεσσαραβίας κ. Ἀνθίμου τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὡς καὶ τῶν Ἐπισκόπων Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

AgKypr2

AgKypr3


Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ καὶ ἄλλων εὐλαβῶν Ἱεροψαλτῶν.

AgKypr4


Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ χοροστατῶν Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἐξεφώνησε εὔστοχο ἑόρτιο λόγο, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσίασε καὶ συγκίνησε, καὶ ἐπίσης ἐξέφρασε εὐχές.


Τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης, 2/15.10.2019, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

AgKypr5


Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ, παρὰ τὴν θέλησή του, προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσότομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρ ἐκ Βουλγαρίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τρεῖς Διάκονοι.

AgKypr6

AgKypr7


Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.


Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.


κολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

AgKypr8

AgKypr9


ν συνεχείᾳ, στὴν δεξίωση στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ὁ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ ἐπίσης χαιρέτισαν οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀδελφῶν Ἐκλησιῶν Θεοφ/τοι Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας, Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Παπποῦς.

AgKypr91

AgKypr92

AgKypr93


Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς, παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως καὶ τρόφιμα εἶχαν διανεμηθεῖ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυνηματικὸ χῶρο.

AgKypr94


Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, ἐλήφθησαν οἱ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ μεγάλη αὐτὴ ἱερὰ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρη.