Νέα

Ἐγκαίνια Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στὴν Ρουμανία

Τὴν Κυριακή, 23-9/6-10-2019, τελέσθηκαν στὴν Σλατιοάρα Ρουμανίας τὰ Ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴν τῆς Καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πεντηκοστῆς), ὁ ὁποῖος ἀνεγειρόταν ἐπὶ μία 20ετία, εὑρισκόμενος μόλις ἐκτὸς τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἕδρας τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Romania1

 

Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ὄντως μεγαλειώδους αὐτοῦ μνημείου τῆς εὐλαβείας τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἀπαιτήθηκαν ἀμέτρητες θυσίες σὲ ἐργασίες καὶ χρήματα, μὲ ὑποδειγματικὴ συμμετοχὴ τόσο τοῦ πολυπληθοῦς Κλήρου καὶ Λαοῦ τῆς χώρας, ὅσο καὶ πολλῶν δωρητῶν ἀπὸ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου.


Ναός, κτισμένος κατὰ τὸν παραδοσιακὸ ρουμανικὸ ἀρχιτεκτονικὸ τύπο, ἁγιογραφήθηκε πλήρως ἐσωτερικά, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα τοπικὴ παράδοση, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιτέλεση τῶν Ἐγκαινίων του.


Γιὰ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς συγκεντρώθηκαν Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὶ καὶ ἀμέτρητο πλῆθος πιστῶν, παρὰ τὶς ὄχι καλὲς καιρικὲς συνθῆκες, ἀφοῦ ἐπικρατοῦσε κρύο, βροχὴ καὶ ὑγρασία.

Romania2


πὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς μετεφέρθη τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὸν χῶρο τοῦ διαμορφωμένου πρόχειρου Παρεκκλησίου, δίπλα στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου θὰ ἐτελοῦντο ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου, καὶ ἐπίσης ἡ Θεία Λειτουργία τὴν κύρια ἡμέρα, μετὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ, σύμφωνα καὶ πάλι μὲ τὴν τοπικὴ παράδοση, διότι μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων εἰσέρχονται στὸ Ἱερὸ Βῆμα ἅπαντες οἱ παρόντες πιστοί, ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἡλικίας, μόνον γιὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὰ τέσσερα ἄκρα τῆς καθιερωθείσης Ἁγίας Τραπέζης.


Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σλατιοάρας κ. Βλάσιος, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρωθιεράρχης τῆς Ρουμανικῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, καὶ ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ λοιποὶ Ρουμᾶνοι Ἀρχιερεῖς, ἤτοι οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μπρασὼφ κ. Θεοδόσιος, Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Ἰασίου κ. Γλυκέριος, Μποτοσανίου κ. Ἰωσήφ, Ἰλφὼβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος. Ὁ γηραιὸς (92 ἐτῶν) Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, ὁ ὁποῖος ηὔχετο νὰ «προλάβει» ἐν ζωῇ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Κύριος τὸν εἰσήκουσε, παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν ἱερᾷ συγκινήσει. Ἀκόμη, συμμετεῖχε ὁ Πρωθιεράρχης τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Διασπορᾶς Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, μὲ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲφ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιο καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμο. Ἡ Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἀντιπροσωπεύθηκε ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιο, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Ἔτνα & Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο. Σημειωτέον, ὅτι ἐπρόκειτο νὰ λάβει μέρος καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ἀλλὰ τελικὰ δὲν συμμετεῖχε γιὰ λόγους ὑγείας. Ἀπὸ δὲ τὴν Βουλγαρία ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου παρέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας.


πίσης, παρέστησαν 50 περίπου Ἱερεῖς καὶ 10 Διάκονοι καὶ ἔψαλε πανηγυρικὰ ὁ Μητροπολιτικὸς Χορός, παρισταμένων χιλιάδων πιστοῦ λαοῦ ἐν εὐλαβείᾳ καὶ κατανύξει.


Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκαν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου ἕως ἀργὰ τὸ βράδυ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου καὶ συγχοροστατούντων τῶν λοιπῶν προαναφερθέντων 18 Ἀρχιερέων.

Romania3

Romania4

Romania5


Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, στὶς 6, ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία τελέσθηκε μεγαλοπρεπῶς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου κ. Βλασίου καὶ μὲ συμμετοχὴ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, σύμφωνα μὲ τὴν ὅλη Τυπικὴ διάταξη.

Romania6

Romania7

Romania8

Romania9

Romania92

Romania93

Συναπτῶς τελέσθηκαν οἱ Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Κυρίου, τῶν Ὠρῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία στὸ παρακείμενο πρόχειρο ἱερὸ Παρεκκλήσιο, τῶν χιλιάδων τοῦ πιστοῦ λαοῦ παρισταμένων στὸν ὑπαίθριο χῶρο ὑπὸ βροχὴν καὶ κρύο μὲ μεγάλη ὑπομονὴ καὶ εὐλάβεια ἕως ἀργὰ τὸ μεσημέρι. Ἀκολούθως, προσφέρθηκε πλούσιο γεῦμα στὴν Μοναστηριακὴ τράπεζα.

Romania94

 

Romania95

Romania96


Τὸ ὑπόλοιπο τῆς Κυριακῆς καὶ τὴν Δευτέρα, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας φιλοξενήθηκαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου πλησίον τῆς Μονῆς τῆς Σλατιοάρας, ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος τοὺς συνόδευσε σὲ προσκυνήματα σὲ Ναοὺς τῆς περιοχῆς, ὅπως καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Ροσιόρι, ὑπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα.


Τὴν δὲ Τρίτη, 25-9/8-10-2019, πρὸ τῆς πτήσεως στὴν Ἑλλάδα, οἱ εὑρεθέντες στὸ Βουκουρέστι Ἀρχιερεῖς μας μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Βάλεα Ρόσι, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Θεοδοσία, ὅπως καὶ στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βουκουρέστι ὑπὸ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο κ. Φλαβιανό, γενόμενοι παντοῦ δεκτοὶ μετὰ ἐγκαρδίου ἀδελφικῆς φιλοφροσύνης.