Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς

Τὸ Σάββατον 16/29 Ἰουνίου 2019 ἑορτάσθηκε μεγαλοπρεπῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, Ἐπισκόπου Σαγκάης καὶ Σὰν Φρανσίσκο, στὴν ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν πόλη Cobleskill τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης.

st johjns feast day 2019 1

Τὸ ἑόρτιο αὐτὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ πόλο ἕλξεως πλήθους προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ τιμήσουν τὸν ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸ στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, θαυματουργὸ Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καθιέρωσις τοῦ ἑορτασμοῦ κατὰ τὸ Σάββατον τὸ πλησιέστερον εἰς τὴν ἡμερομηνίαν ἐκδημίας τοῦ Ἁγίου (κατὰ τὴν πρακτικὴν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἡ ὁποία υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας μας), καθιστᾶ εὐκολότερα δυνατὴ τὴν συμμετοχὴ Κληρικῶν στὴν πανήγυρη, δίχως νὰ παρακωλύονται τὰ ἐφημεριακά τους καθήκοντα.

προσέλευση τῶν Κληρικῶν γίνεται ὀλίγες ἡμέρες ἐνωρἰτερα προκειμένου νὰ συμμετάσχουν, οἱ μὲν Ἀρχιερεῖς στὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας μας, ὅλοι δὲ ὁμοῦ οἱ Κληρικοί, στὴν ἐτήσια Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

st johjns feast day 2019 8


τσι, τὴν Τετάρτη 13/26 Ἰουνίου 2019, ἔγινε ἡ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρἰα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ μὲ τὴν φυσικὴ παρουσία (διότι κατὰ τὶς ὑπόλοιπες συνεδριάσεις ἐντὸς τοῦ ἔτους οἱ συνεδριάσεις γἰνονται διὰ τηλεδιασκέψεως) ὅλων τῶν τακτικῶν μελῶν αὐτῆς, δηλαδὴ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ Τορόντο κ. Μωϋσέως καθὼς καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξεντίου, Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου καὶ Πελαγονίας κ. Μαξίμου.

συνεδρίαση ἔγινε στὴν αἴθουσα συνεδριάσεων τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, πλησίον τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ζητήματα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀμερικὴ.

st johjns feast day 2019 6

Τὴν Πέμπτη 14/27 καὶ Παρασκευὴ 15/28 Ἰουνίου, ἔγινε ἡ ἐτήσια Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στὴν μεγάλη αἴθουσα τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀναπτύχθηκαν εἰσηγήσεις γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως καὶ τὰ σύγχρονα ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ Κληρικοί μας καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν κάθε εἰσήγηση ἀκολουθοῦσε ἐλεύθερος διάλογος.

 

Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 15/28 Ἰουνίου καὶ μέχρι τὸ μεσονύκτιο τελέσθηκε τὸ Ἀπόδειπνο, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ὁ Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, ἐνῷ τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου οἱ Ἀκολουθίες τῆς Θ. Μεταλήψεως, τοῦ Ἁγιασμοῦ, τῶν Ὡρῶν καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, μὲ Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τῆς Παναγίας κατὰ τὴν τάξη τῶν Κοινοβίων. Οἱ ὕμνοι ἀποδόθηκαν μὲ κατανυκτικὲς βυζαντινὲς ψαλμωδίες σὲ Ἑλληνικά καὶ Ἀγγλικά, ἀλλὰ καὶ στὰ Σλαβονικά καὶ ἐνίοτε σὲ Ἱσπανικὰ καὶ Ρουμανικά.

st johjns feast day 2019 2

stjohns feast Day 2019 7

st johjns feast day 2019 4

st johjns feast day 2019 3

Εἰδικῶς τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου, προσκυνητὲς κάθε ἐθνικῆς προελεύσεως κατέκλυσαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ εἰσέλθουν στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς ἄκουγαν τὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τῆς αὐλῆς. Μεταξὺ τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη, ἦταν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλος. (Για περισσότερα ΕΔΩ)

st johjns feast day 2019 0